Joanna Ejdys (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5132-166X)
Joanna Ejdys (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5132-166X)
Professor/Białystok University of Technology, Faculty of Engineering Management
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy
J Ejdys, U Kobylińska, A Lulewicz-Sas
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012
832012
Application of enhanced SWOT analysis in the future-oriented public management of technology
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, A Magruk, Ł Nazarko, A Skorek
Procedia engineering 182, 482-490, 2017
612017
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji
J Ejdys, M Sznajder, M Stankiewicz
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
572010
Entrepreneurial Orientation vs. Innovativeness of Small and Medium Size Enterprises
J Ejdys
Journal of Engineering, Project, and Production Management 6 (1), 13-24, 2016
522016
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim: wyniki analiz STEEPVL i SWOT, red. nauk. J. Nazarko, Z. Kędzior
G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, J Nazarko, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
52*2010
Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy
J Ejdys
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
482011
Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
J Ejdys, A Lulewicz, J Obolewicz
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008
472008
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, E Glińska, K Halicka, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
43*2011
Innovative application of contemporary management methods in a knowledge-based economy–interdisciplinarity in science
J Ejdys, L Ustinovičius, J Stankevičienė
Journal of Business Economics and Management 16 (1), 261-274, 2015
392015
Future oriented strategy for SMEs
J Ejdys
Procedia-Social and Behavioral Sciences 156, 8-12, 2014
392014
New management systems as an instrument of implementation sustainable development concept at organizational level
J Ejdys, A Matuszak‐Flejszman
Technological and economic development of economy 16 (2), 202-218, 2010
392010
Future trends in road technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
Vilnius Gediminas Technical University, 2016
372016
Building technology trust in ICT application at a University
J Ejdys
International Journal of Emerging Markets, 980-997, 2018
362018
Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce
J Nazarko, J Ejdys, A Kononiuk, A Gudanowska, A Magruk, Ł Nazarko
MNiSW, 2012
36*2012
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
352015
Foresight in higher education institutions: evidence from Poland
J Ejdys, A Gudanowska, K Halicka, A Kononiuk, A Magruk, J Nazarko, ...
Форсайт 13 (1 (eng)), 2019
332019
Determining the utility in management by using multi-criteria decision support tools: a review
A Mardani, A Jusoh, K Halicka, J Ejdys, A Magruk, UN U Ahmad
Economic research-Ekonomska istraživanja 31 (1), 1666-1716, 2018
312018
Crucial factors for improving the ISO 14001 environmental management system
J Ejdys, A Matuszak-Flejszman, M Szymanski, L Ustinovichius, ...
Journal of Business Economics and Management 17 (1), 52-73, 2016
312016
Factor Analysis as a tool supporting STEEPVL approach to the identification of driving forces of technological innovation
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 491-496, 2017
282017
Sustainable adaptation of new technology—the case of humanoids used for the care of older adults
J Ejdys, K Halicka
Sustainability 10 (10), 3770, 2018
272018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20