Anna Kononiuk
Anna Kononiuk
Politechnika Białostocka, Bialystok University of Technology
Verified email at pb.edu.pl - Homepage
TitleCited byYear
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
412010
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
392010
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, E Glińska, K Halicka, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
37*2011
Future trends in road technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
Vilnius Gediminas Technical University, 2016
292016
Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce
J Nazarko, J Ejdys, A Kononiuk, A Gudanowska, A Magruk, Ł Nazarko
MNiSW, 2012
29*2012
Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości
JN A. Kononiuk
Wolters Kluwer, 2014
272014
The critical analysis of scenario construction in the Polish foresight initiatives
J Nazarko, A Kononiuk
Technological and Economic Development of Economy 19 (3), 510-532, 2013
272013
Sectoral foresight in Poland. Thematic and methodological analysis
J Nazarko, U Glińska, A Kononiuk, Ł Nazarko
International Journal of Foresight and Innovation, 2013
272013
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
26*2013
Przegląd metod i technik badawczych stosowanych w programach foresight
A Kononiuk, A Magruk
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 28-40, 2008
262008
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu.
Joanicjusz Nazarko i in.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
232013
Gudanowska A.(red.), Glińska E., Glińska U
J Ejdys, J Nazarko, A Kononiuk
Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty …, 2013
21*2013
Metoda scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości (na przykładzie Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”)
A Kononiuk
maszynopis, 2011
212011
Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim
J Nazarko, H Wnorowski, J Ejdys, A Kononiuk, A Olszewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
16*2011
Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim
A Kononiuk, A Gudanowska, J Nazarko, E Glińska, U Glińska, J Ejdys
Mapy. Marszruty. Trendy, Politechnika Białostocka, Białystok, 2013
142013
Przegląd projektów foresightu branżowego w Polsce
U Glińska, A Kononiuk, Ł Nazarko
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 60-73, 2008
142008
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim: wyniki analiz STEEPVL i SWOT, red. nauk
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
J. Nazarko, Z. Kędzior, Rozprawy Naukowe, 2010
122010
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
102015
Doskonalenie zarządzania strategicznego poprzez zastosowanie koncepcji badań foresightowych
JEA Kononiuk
Przegląd Organizacji, 8-13, 2013
10*2013
Metoda scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości
A Kononiuk
Organization and Management, 2012
102012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20