Anna Olszewska
Anna Olszewska
Politechnika Białostocka || Bialystok University of Technology
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
422010
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, E Glińska, K Halicka, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
36*2011
Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim
J Nazarko, H Wnorowski, J Ejdys, A Kononiuk, A Olszewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
152011
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
82013
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
82013
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
UW Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Dębowska, Joanna
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
82013
Factor Analysis as a Tool Supporting STEEPVL Approach to the Identification of Driving Forces of Technological Innovation
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 491-496, 2017
72017
Research issues undertaken within quality management–the overview of selected literature
AM Olszewska
Engineering Management in Production and Services 9 (1), 74-83, 2017
52017
Wykorzystanie wybranych metod porządkowania obiektów do klasyfikacji województw pod kątem ich potencjału innowacyjnego
AM Olszewska, AE Gudanowska
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 15 (4), 91-100, 2014
42014
Wykorzystanie wybranych metod taksonomicznych do oceny potencjału innowacyjnego województw
AM Olszewska, KIG i Logistyki
42013
Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w zawodach deficytowych w województwie podlaskim
K Dębkowska, J Godlewska, AM Olszewska, A Tomaszuk, ...
Wojewódzki Urząd Pracy, 2017
32017
Structural analysis as an instrument for identification of critical drivers of technology development
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 474-481, 2017
32017
The use of correspondence analysis in assessing the antecedents of innovativeness in public hospitals
JA Jończyk, AM Olszewska
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 47 (1), 85-101, 2016
32016
Zastosowanie analizy korespondencji do badania związku pomiędzy zarządzaniem jakością a innowacyjnością przed-siębiorstw
AM Olszewska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 187-194, 2015
32015
Analiza zależności pomiędzy zachowaniami projakościowymi, a wdrożonymi innowacja-mi w przedsiębiorstwach Podlasia,[w:] Knosala R.(red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii …
AM Olszewska
T 1, 141-150, 2015
32015
PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH NARZĘDZI I METOD DOSKONALENIA JAKOŚCI W OCENIE PODLASKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
AM OLSZEWSKA, KIG i Logistyki
32014
DIAGNOZA POZIOMU WYKORZYSTANIA NARZĘDZI I METOD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PODLASIA
AM OLSZEWSKA
3*2013
Research issues undertaken within quality management–overview of selected literature and a knowledge map
AM Olszewska
Procedia Engineering 182, 518-523, 2017
22017
Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, A Olszewska, A Gudanowska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
22013
Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego, red. nauk
J Nazarko, J Ejdys, W Łojkowski, A Olszewska, A Gudanowska, ...
J. Ejdys, K. Halicka, Rozprawy Naukowe, 2012
22012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20