Danuta Szpilko
Danuta Szpilko
Politechnika Białostocka/Białystok University of Technology
Verified email at pb.edu.pl - Homepage
TitleCited byYear
The Future of Tourism Development in the Podlaskie Voivodeship
D Szpilko
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 977-984, 2015
142015
Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych województwa podlaskiego
D Szpilko, R Ziółkowski
Economics and Management 2, 52-73, 2010
132010
Tourism supply chain–overview of selected literature
D Szpilko
Procedia Engineering 182, 687-693, 2017
112017
The use of Delphi method in the process of building a tourism development strategy in the region
D Szpilko
Economics and Management, 329-346, 2014
72014
The Methods Used in the Construction of a Tourism Development Strategy in the Regions. A Case Study of Poland
D Szpilko
Procedia-Social and Behavioral Sciences 156, 157-160, 2014
62014
Problems of the strategic tourism management in the regions of Poland
J Ejdys, D Szpilko
Actual Problems of Economics 8 (1), 284-294, 2013
62013
Preferencje turystyczne mieszkańców Białegostoku
D Szpilko, M Gierałtowska, P Golubiewska
Economics and Management 1, 101-114, 2013
52013
Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie
D Szpillko
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2016
42016
Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy
E Szymańska, E Dziedzic, E Panfiluk, K Dębkowska, A Kamocki, ...
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju …, 2015
42015
Regionalne badania ruchu turystycznego w województwie podlaskim
R Ziółkowski, D Szpilko
Agencja Wydawnicza EkoPress, 2014
32014
Doświadczenia Węgier w organizacji i wdrażaniu foresightu narodowego
D Szpilko
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 3, 177-187, 2013
22013
Preferencje i częstotliwość podróżowania mieszkańców Białegostoku transportem kolejowym. Badanie pilotażowe
K Ferenc, D Szpilko
Economics and Management 3, 49-63, 2013
22013
Foresight in Higher Education Institutions: Evidence from Poland
J Ejdys, A Gudanowska, K Halicka, A Kononiuk, A Magruk, J Nazarko, ...
Форсайт 13 (1 (eng)), 2019
12019
NCRR - New Foresight Research Method
D Szpilko
Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy …, 2016
12016
Wykorzystanie badań foresightowych w procesie identyfikacji determinant rozwoju turystyki w województwie podlaskim w perspektywie 2030 roku
D Szpilko
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 15 (8, cz. 1 Wybrane problemy zarządzania …, 2014
12014
Structural analysis of the interactions between the factors of development of tourism in the Podlaskie Province
D Szpilko
Problemy Eksploatacji, 2014
12014
Zakres i metody diagnozy strategicznej w dokumentach strategicznych polskich regionów
Ł Nazarko, D Szpilko, J Jankowska
OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, 47-60, 2013
12013
Turystyka w projektach foresightu regionalnego w Polsce
D Szpilko
Ekonomia i Środowisko, 176-192, 2012
12012
Smart city concept in the light of the literature review
J Winkowska, D Szpilko, S Pejić
Engineering Management in Production and Services 11 (2), 70-86, 2019
2019
Preferencje turystyczne odwiedzających województwo podlaskie
D Szpilko
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (3.1), 245-261, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20