Alicja Gudanowska
Alicja Gudanowska
Politechnika Białostocka || Bialystok University of Technology
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT for Podlaskie 2020: Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, J Ejdys
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
36*2011
Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce
J Nazarko, J Ejdys, A Kononiuk, A Gudanowska, A Magruk, Ł Nazarko
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012
28*2012
Future trends in road technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
Vilnius Gediminas Technical University, 2016
252016
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
232013
Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty. Trendy
A Kononiuk (red.), A Gudanowska (red.)
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
15*2013
Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim
J Nazarko (red.), H Wnorowski (red.), A Kononiuk (red.), J Ejdys, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
152011
Wprowadzenie do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym
AE Gudanowska
Ekonomia i Zarządzanie 2, 161-170, 2010
122010
What competencies are needed in the production industry? The case of the Podlaskie Region
AE Gudanowska, JP Alonso, A Törmänen
Engineering Management in Production and Services 10 (1), 65-74, 2018
92018
Tworzenie mapy wiedzy opartej na tematyce projektów badawczo-rozwojowych na przykładzie województwa podlaskiego
AE Gudanowska
Ekonomia i Zarządzanie 7 (1), 2015
8*2015
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
J Nazarko (red.), A Magruk (red.)
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
82013
Nanotechnology for Podlaskie 2020. Brief 235
A Kononiuk, Ł Nazarko, J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, U Glińska, ...
European Foresight Platform [online], 2012
8*2012
Mapy wiedzy jako narzędzie lokalizacji zasobów wiedzy w organizacji
AE Gudanowska
Problemy eksploatacji, 19-31, 2011
82011
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
72015
Transformation towards industry 4.0-identification of research trends and aspect of necessary competences in the light of selected publications
AE Gudanowska
Research in Logistics & Production 7, 2017
62017
Technology mapping as a method of technology analysis in the light of selected foreign experiences
AE Gudanowska
Ekonomia i Zarządzanie 6 (1), 265-281, 2014
62014
Mapowanie technologii jako jedna z metod analizy technologii w świetle wybranych zagranicznych doświadczeń
AE Gudanowska
Ekonomia i Zarządzanie 6, 2014
62014
Technology Mapping in Foresight Studies as A Tool of Technology Management – Polish Experience
A Gudanowska
Współczesne Zarządzanie - International Journal of Contemporary Management …, 2013
62013
Mapowanie a foresight - wybrane aspekty metodologiczne jednego ze współczesnych nurtów badawczych w naukach o zarządzaniu
A Gudanowska
Współczesne Zarządzanie 4, 103-111, 2012
62012
Modern research trends within technology management in the light of selected publications
AE Gudanowska
Procedia Engineering 182, 247-254, 2017
52017
A map of current research trends within technology management in the light of selected literature
AE Gudanowska
Management and Production Engineering Review 8 (1), 78-88, 2017
42017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20