Andrzej Pawluczuk
TitleCited byYear
Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach
A Błaszczuk, J Brdulak, M Guzik, A Pawluczuk
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2004
1172004
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
392010
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
232013
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim: wyniki analiz STEEPVL i SWOT, red. nauk
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
J. Nazarko, Z. Kędzior, Rozprawy Naukowe, 2010
122010
Strony internetowe urzędów gmin jako element wsparcia e-administracji w gminie
A Pawluczuk, P Drożdżewicz, E Grudzińska, K Hołubowicz
Samorząd Terytorialny, 36-47, 2014
62014
Administracja publiczna jako organizacja ucząca się w: J
A Pawluczuk
Osiński (red), Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i …, 2008
62008
Dynamic regional economic modeling: a systems approach
ID Wheat, A Pawluczuk
Ekonomia i Zarządzanie 6 (4), 2014
52014
Istota zarządzania wiedzą,[w:] A
A Pawluczuk
Błaszczuk, JJ Brdulak, M. Guzik, A.(red.), Zarządzanie wiedzą w polskich …, 2004
52004
Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową
K Piech, G Szczodrowski
Instytut Wiedzy, 2002
42002
Investigations of heat and momentum transfer in two-phase injector operating with isobutane
K Śmierciew, D Butrymowicz, T Przybyliński, A Pawluczuk
Applied Thermal Engineering 127, 1495-1505, 2017
32017
VARIABLES SHAPING THE CULTURE IN ORGANIZATIONAL LEARNING IN MUNICIPALITIES.
A Pawluczuk, U Ryciuk
Contemporary Management Quarterly/Wspólczesne Zarzadzanie 14 (2), 2015
22015
E-government wkracza do samorządu
A Pawluczuk, M Wasiuk
Studia Regionalne i Lokalne, 119-128, 2004
22004
Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach
A Pawluczuk, A Błaszczuk, J Brdulak, M Guzik
Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, 11-36, 2003
22003
Marketingowe atrybuty rynku książki w gospodarce opartej na wiedzy
A Pawluczuk
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 15 (6, cz. 1 Organizacje wobec wyzwań XXI …, 2014
12014
Thermodynamic analysis of two-phase injector for various working fluids
K Śmierciew, A Pawluczuk, J Gagan, D Butrymowicz
Applied Thermal Engineering 157, 113713, 2019
2019
Informacja o realizowanym na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB projekcie pt. Leadership mid-level managers
A Pawluczuk
Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania …, 2019
2019
Investigations of prototype ejection refrigeration system driven by low grade heat
D Butrymowicz, J Gagan, K Śmierciew, M Łukaszuk, A Dudar, ...
E3S Web of Conferences 70, 03002, 2018
2018
INNOVATION IN THE SHOPPING PROCESS IN THE HYPERMARKET
A Pawluczuk
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 731-737, 2017
2017
STUDENTS ACTIVITY IN CREATIVE CLASSES ORGANIZED IN COLLABORATION WITH ENTREPRENEURS ANDRZEJ PAWLUCZUK AND ANNA WNUCZKO
A PAWLUCZUK
Images of Intellectual Capital, 42, 2017
2017
How much does culture matter in organizational learning in municipalities
A Pawluczuk, U Ryciuk
International Journal of Contemporary Management 14 (2), 51-62, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20