Obserwuj
Anna Olszewska
Anna Olszewska
Politechnika Białostocka || Bialystok University of Technology
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
582010
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, E Glińska, K Halicka, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
45*2011
Factor Analysis as a tool supporting STEEPVL approach to the identification of driving forces of technological innovation
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 491-496, 2017
342017
Structural analysis as an instrument for identification of critical drivers of technology development
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 474-481, 2017
312017
Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim
J Nazarko, H Wnorowski, J Ejdys, A Kononiuk, A Olszewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
202011
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
142013
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
142013
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
UW Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Dębowska, Joanna
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
142013
Research issues undertaken within quality management–overview of selected literature and a knowledge map
AM Olszewska
Procedia Engineering 182, 518-523, 2017
102017
Elementy statystyki: opis statystyczny
D Tarka, AM Olszewska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2018
7*2018
Research issues undertaken within quality management–the overview of selected literature
AM Olszewska
Engineering Management in Production and Services 9 (1), 74-83, 2017
72017
The use of correspondence analysis in assessing the antecedents of innovativeness in public hospitals
JA Jończyk, AM Olszewska
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 47 (1), 85-101, 2016
62016
Wykorzystanie wybranych metod porządkowania obiektów do klasyfikacji województw pod kątem ich potencjału innowacyjnego
AM Olszewska, AE Gudanowska
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 15 (4), 91-100, 2014
62014
Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w zawodach deficytowych w województwie podlaskim
K Dębkowska, J Godlewska, AM Olszewska, A Tomaszuk, ...
Wojewódzki Urząd Pracy, 2017
52017
Wykorzystanie wybranych metod taksonomicznych do oceny potencjału innowacyjnego województw
AM Olszewska, KIG i Logistyki
52013
Zastosowanie analizy korespondencji do badania związku pomiędzy zarządzaniem jakością a innowacyjnością przed-siębiorstw
AM Olszewska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 187-194, 2015
42015
Analiza zależności pomiędzy zachowaniami projakościowymi, a wdrożonymi innowacjami w przedsiębiorstwach Podlasia,[w:] Knosala R.(red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii …
AM Olszewska
T 1, 141-150, 0
4
Analysis of changes in perception of organizations quality maturity
AM Olszewska
8th International Conference on Engineering, Project, and Product Management …, 2018
32018
Application of structural analysis to classification of technology development drivers
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Griffith School of Engineering, Griffith University, 2015
32015
Techniki projakościowe wykorzystywane w podlaskich przedsiębiorstwach–wyniki badania wybranych jednostek
A Gudanowska, A Olszewska
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2014
32014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20