Obserwuj
Anna Olszewska
Anna Olszewska
Politechnika Białostocka || Bialystok University of Technology
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, A Kowalewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
542010
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, E Glińska, K Halicka, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
43*2011
Factor Analysis as a tool supporting STEEPVL approach to the identification of driving forces of technological innovation
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 491-496, 2017
312017
Structural analysis as an instrument for identification of critical drivers of technology development
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Procedia Engineering 182, 474-481, 2017
292017
Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim
J Nazarko, H Wnorowski, J Ejdys, A Kononiuk, A Olszewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
192011
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
132013
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
132013
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
UW Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Dębowska, Joanna
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
132013
Research issues undertaken within quality management–overview of selected literature and a knowledge map
AM Olszewska
Procedia Engineering 182, 518-523, 2017
92017
Effect of corn distillers dried grains with solubles (DDGS) in diets with NSP-hydrolyzing enzymes on growth performance, carcass traits and meat quality of pigs/Wplyw DDGS z …
M Swiatkiewicz, E Hanczakowska, A Olszewska
Annals of Animal Science 13 (2), 313, 2013
82013
Research issues undertaken within quality management–the overview of selected literature
AM Olszewska
Engineering Management in Production and Services 9 (1), 74--83, 2017
72017
The use of correspondence analysis in assessing the antecedents of innovativeness in public hospitals
JA Jończyk, AM Olszewska
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 47 (1), 85-101, 2016
62016
The effect of replacement of soybean meal with corn dried distillers grains with solubles (Cddgs) and differentiation of dietary fat sources on pig meat quality and fatty acid …
M Świątkiewicz, A Olszewska, ER Grela, M Tyra
Animals 11 (5), 1277, 2021
52021
Wykorzystanie wybranych metod porządkowania obiektów do klasyfikacji województw pod kątem ich potencjału innowacyjnego
AM Olszewska, AE Gudanowska
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 15 (4), 91-100, 2014
52014
Wykorzystanie wybranych metod taksonomicznych do oceny potencjału innowacyjnego województw
AM Olszewska, KIG i Logistyki
52013
Elementy statystyki: opis statystyczny
D Tarka, AM Olszewska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2018
42018
ZASTOSOWANIE ANALIZY KORESPONDENCJI DO BADANIA ZWIĄZKU POMIĘDZY ZARZĄDZANIEM JAKOŚCIĄ A INNOWACYJNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW.
AM Olszewska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2015
42015
Analysis of changes in perception of organizations quality maturity
AM Olszewska
International Conference on Engineering, Project, and Product Management …, 2017
32017
Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w zawodach deficytowych w województwie podlaskim
K Dębkowska, J Godlewska, AM Olszewska, A Tomaszuk, ...
Wojewódzki Urząd Pracy, 2017
32017
Application of structural analysis to classification of technology development drivers
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, Ł Nazarko, A Kononiuk, A Olszewska
Griffith School of Engineering, Griffith University, 2015
32015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20