Wioletta Czemiel - Grzybowska
Wioletta Czemiel - Grzybowska
Unknown affiliation
Verified email at pb.edu.pl
TitleCited byYear
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji
W Czemiel-Grzybowska
Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2012
142012
Rozwój przedsiębiorczości przez innowacje w Polsce Wschodniej
W Czemiel-Grzybowska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2011
92011
Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
W Czemiel-Grzybowska
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
82013
Barriers to financing small and medium business enterprises in Poland
W Czemiel-Grzybowska
Business and Economic Horizons 9 (4), 44-52, 2013
82013
Zarządzanie przedsiębiorstwem. Szanse i zagrożenia otwierania działalności gospodarczej
W Czemiel-Grzybowska
Raport z badań, 2011
52011
Działalność B+ R, innowacyjność a eksport przedsiębiorstw
W Czemiel-Grzybowska, M Walicka
Ekonomia i Prawo 12 (4), 613-626, 2013
42013
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym–raport z badań
W Czemiel-Grzybowskiej
42010
Rola pomocy publicznej w procesie konwergencji
W Czemiel-Grzybowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 95-102, 2013
32013
Rola innowacji w kształtowaniu funkcji metropolitalnych
W Czemiel-Grzybowska
Zarządzanie innowacjami teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Finansów i …, 2006
32006
Entrepreneurial orientation in family firms–management and intercultural development
W Czemiel-Grzybowska
Journal of Intercultural Management 6 (4-1), 181-190, 2014
22014
Eastern Poland-Selected Aspects of Regional Development in the Period 2007-2013
W Czemiel-Grzybowska
Printing House of Bialystok University of Technology, 2011
22011
Wsparcie rozwoju eksportu przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007–2013
W Czemiel-Grzybowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 91-98, 2011
22011
Strategia rozwoju Polski Wschodniej a zróżnicowanie międzyregionalne
W Czemiel-Grzybowska
2
Entrepreneurship research in the Poland
W Czemiel-Grzybowska, A Skowronek-Mielczarek
Technological and Economic Development of Economy 23 (3), 504-519, 2017
12017
Selected barriers management of commercialization in the international university research
W Czemiel-Grzybowska, S Brzeziński
Polish Journal of Management Studies 12 (2), 59--68, 2015
12015
Selected contraints to development of entrepreneurship in Poland
W Czemiel-Grzybowska
e-Finanse: Financial Internet Quarterly 10 (2), 21-27, 2014
12014
R&D activity, innovativeness and enterprise exporting
W Czemiel-Grzybowska, M Walicka
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 12 (4), 613-626, 2013
12013
Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach z funduszy unijnych-aspekt porównawczy
T Buchwald, W Czemiel-Grzybowska
Czasopismo" Ekonomia i Zarządzanie", 2012
12012
Młodzi przedsiębiorcy-wyniki badań sukcesów ich działalności
W Czemiel-Grzybowska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2012
12012
Społeczna odpowiedzialność biznesu w MSP w dobie kryzysu
W Czemiel-Grzybowska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 157-166, 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20