Katarzyna Dębkowska
Katarzyna Dębkowska
Polish Economic Institute
Zweryfikowany adres z pie.net.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Benefits and drawbacks of coopetition: The roles of scope and durability in coopetitive relationships
J Cygler, W Sroka, M Solesvik, K Dębkowska
Sustainability 10 (8), 2688, 2018
642018
Respiratory response to proton pump inhibitor treatment in children with obstructive sleep apnea syndrome and gastroesophageal reflux disease
J Wasilewska, J Semeniuk, B Cudowska, M Klukowski, K Dębkowska, ...
Sleep medicine 13 (7), 824-830, 2012
402012
Future trends in road technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
Vilnius Gediminas Technical University, 2016
352016
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, E Glińska, K Halicka, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
312011
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
302015
The impact of the methods of the data normalization on the result of linear ordering
K Dębkowska, M Jarocka
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 286, 2013
192013
Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego
J Ejdys
ZPWiM, 2013
182013
Obstructive hypopnea and gastroesophageal reflux as factors associated with residual obstructive sleep apnea syndrome
J Wasilewska, M Kaczmarski, K Debkowska
International journal of pediatric otorhinolaryngology 75 (5), 657-663, 2011
182011
Model oraz wyniki pilotażowego badania typu foresight w obszarach: wzrost gospodarczy, innowacyjność mazowieckich przedsiębiorstw, rozwój lokalny
J Nazarko, J Ejdys, K Dębkowska
Politechnika Białostocka, Białystok, 2012
152012
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
122013
Regionalny foresight gospodarczy
K Dębkowska
Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego, Wyd. Związek …, 2013
102013
Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego
K Dębkowska
ZPWiM, 2013
102013
Analysis of clinical symptoms and selected hematological indices in hospitalized children with Ascaris lumbricoides infection from the northeastern region of Poland
J Wasilewska, M Kaczmarski, M Sawicka-Zukowska, B Tomaszewska, ...
Wiadomości Parazytologiczne 57 (1), 2011
102011
E-logistics as an Element of the Business Model Maturity in Enterprises of the TFL Sector
K Dębkowska
Procedia Engineering 182, 143-148, 2017
82017
E-services in business models of enterprises in the logistics sector
K Dębkowska
Verslas: teorija ir praktika 18 (1), 79-87, 2017
72017
Coopetition effect determinants: competitor’s size, geographical scope, market and technological positions
J Cygler, K Dębkowska
Organizacija 48 (4), 2015
72015
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej
K Dębkowska
Zarządzanie i Finanse 1 (1), 175-184, 2012
62012
Akademickość polskich miast
K Dębkowska, U Kłosiewicz-Górecka, A Szymańska, P Ważniewski, ...
Polski Instytut Ekonomiczny, 2019
42019
Helicobacter pylori seroprevalence in children with sleep-disordered breathing
J Wasilewska, M Klukowski, K Debkowska, J Kilon, D Citko, M Flisiak, ...
International journal of pediatric otorhinolaryngology 87, 208-212, 2016
42016
Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu: Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy
E Szymańska, E Panfiluk, E Dziedzic, K Dębkowska, A Kamocki, ...
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Departament Rozwoju Regionalnego, 2015
42015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20