Obserwuj
Katarzyna Dębkowska
Katarzyna Dębkowska
Polish Economic Institute
Zweryfikowany adres z pie.net.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Benefits and drawbacks of coopetition: The roles of scope and durability in coopetitive relationships
J Cygler, W Sroka, M Solesvik, K Dębkowska
Sustainability 10 (8), 2688, 2018
1582018
Future trends in road pavement technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 11 (2), 160-168, 2016
532016
Respiratory response to proton pump inhibitor treatment in children with obstructive sleep apnea syndrome and gastroesophageal reflux disease
J Wasilewska, J Semeniuk, B Cudowska, M Klukowski, K Dębkowska, ...
Sleep medicine 13 (7), 824-830, 2012
492012
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
482015
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, J Ejdys, P Białostocka
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
362011
The impact of the methods of the data normalization on the result of linear ordering
K Dębkowska, M Jarocka
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 286, 2013
302013
E-logistics as an Element of the Business Model Maturity in Enterprises of the TFL Sector
K Dębkowska
Procedia Engineering 182, 143-148, 2017
242017
Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego
J Ejdys
ZPWiM, 2013
232013
Obstructive hypopnea and gastroesophageal reflux as factors associated with residual obstructive sleep apnea syndrome
J Wasilewska, M Kaczmarski, K Debkowska
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 75 (5), 657-663, 2011
192011
The application of cluster analysis for the selection of key competences of future-oriented entrepreneurs
AE Gudanowska, A Kononiuk, K Dębkowska
Engineering Economics 31 (5), 565-574, 2020
172020
Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach: przed, w trakcie i po pandemii COVID-19
K Dębkowska, U Kłosiewicz-Górecka, F Leśniewicz, A Szymańska, ...
Polski Instytut Ekonomiczny, 2020
172020
Analysis of clinical symptoms and selected hematological indices in hospitalized children with Ascaris lumbricoides infection from the northeastern region of Poland
J Wasilewska, M Kaczmarski, M Sawicka-Zukowska, B Tomaszewska, ...
Annals of Parasitology 57 (1), 2011
162011
Uwarunkowania ucyfrowienia procesów produkcji i wzrostu kompetencji cyfrowych społeczeństwa
A Gudanowska, A Kononiuk, J Siderska, K Dębkowska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2020
152020
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
152013
Model oraz wyniki pilotażowego badania typu foresight w obszarach: wzrost gospodarczy, innowacyjność mazowieckich przedsiębiorstw, rozwój lokalny
J Nazarko, J Ejdys, K Dębkowska
Politechnika Białostocka, Białystok, 2012
152012
Koło ratunkowe dla firm i gospodarki
T Antykryzysowa
Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, 2021
142021
E-services in business models of enterprises in the logistics sector
K Dębkowska
Verslas: teorija ir praktika 18 (1), 79-87, 2017
132017
Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego
K Dębkowska
ZPWiM, 2013
132013
Tarcza antykryzysowa
K Dębkowska, U Kłosiewicz-Górecka, A Szymańska, P Ważniewski, ...
Koło ratunkowe dla firm i gospodarki, 10-16, 2021
122021
Regionalny foresight gospodarczy
K Dębkowska
Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego, Wyd. Związek …, 2013
122013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20