Joanicjusz Nazarko
Joanicjusz Nazarko
Professor, Bialystok University of Technology / Politechnika Białostocka
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Application of DEA method in efficiency evaluation of public higher education institutions
J Nazarko, J Šaparauskas
Technological and Economic development of Economy 20 (1), 25-44, 2014
1192014
The fuzzy regression approach to peak load estimation in power distribution systems
J Nazarko, W Zalewski
IEEE Transactions on Power Systems 14 (3), 809-814, 1999
1111999
Estimating substation peaks from load research data
RP Broadwater, A Sargent, A Yarali, HE Shaalan, J Nazarko
IEEE Transactions on Power Delivery 12 (1), 451-456, 1997
851997
Regionalny foresight gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze
J Nazarko
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, 2013
83*2013
Estimation of diversity and kWHR-to-peak-kW factors from load research data
A Sargent, RP Broadwater, JC Thompson, J Nazarko
Power Systems, IEEE Transactions on 9 (3), 1450-1456, 1994
821994
Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych
J Nazarko, M Komuda, K Kuźmicz, E Szubzda, J Urban
Badania Operacyjne i Decyzje nr 4 18, 89-105, 2008
64*2008
Application of statistical and neural approaches to the daily load profiles modelling in power distribution systems
J Nazarko, ZA Styczynski
1999 IEEE transmission and distribution conference (Cat. No. 99CH36333) 1 …, 1999
591999
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analizy STEEPVL i SWOT
J Nazarko, Z Kędzior
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
54*2010
The general concept of benchmarking and its application in higher education in Europe
J Nazarko, KA Kuźmicz, E Szubzda‐Prutis, J Urban
Higher Education in Europe 34 (3-4), 497-510, 2009
412009
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, J Ejdys
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
37*2011
Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
W Kowalczewski, J Nazarko
Difin, 2006
36*2006
Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce
J Nazarko, J Ejdys, A Kononiuk, A Gudanowska, A Magruk, Ł Nazarko
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012
34*2012
Elektroenergetyczne układy przesyłowe
S Kujszczyk, S Brociek, Z Flisowski, J Gryko, J Nazarko, Z Zdun
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1997
311997
Future trends in road technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
Vilnius Gediminas Technical University, 2016
302016
Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości
A Kononiuk, J Nazarko
Wolters Kluwer, 2014
302014
Measuring productivity of construction industry in Europe with Data Envelopment Analysis
J Nazarko, E Chodakowska
Procedia Engineering 122, 204-212, 2015
282015
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu
J Nazarko, i in.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
28*2013
Kształtowanie polityki proinnowacyjnej regionu np. foresightu technologicznego «NT FOR Podlaskie 2020»
J Nazarko
OPTIMUM Nr 2, 241-251, 2011
282011
The critical analysis of scenario construction in the Polish foresight initiatives
J Nazarko, A Kononiuk
Technological and Economic Development of Economy 19 (3), 510-532, 2013
272013
Sectoral foresight in Poland: thematic and methodological analysis
J Nazarko, U Glińska, A Kononiuk, L Nazarko
Int. J. Foresight and Innovation Policy 9 (Vol. 9, No. 1), 19-38, 2013
262013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20