Obserwuj
Alicja Gudanowska
Alicja Gudanowska
Politechnika Białostocka || Bialystok University of Technology
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Foresight in higher education institutions: evidence from Poland
J Ejdys, A Gudanowska, K Halicka, A Kononiuk, A Magruk, J Nazarko, ...
Форсайт 13 (1 (eng)), 2019
48*2019
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT for Podlaskie 2020: Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, J Ejdys
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
42*2011
Future trends in road technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
Vilnius Gediminas Technical University, 2016
402016
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
382015
Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce
J Nazarko, J Ejdys, A Kononiuk, A Gudanowska, A Magruk, Ł Nazarko
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012
32*2012
What competencies are needed in the production industry? The case of the Podlaskie Region
AE Gudanowska, J Prieto-Alonso, A Törmänen
Engineering Management in Production and Services 10 (1), 2018
312018
A map of current research trends within technology management in the light of selected literature
AE Gudanowska
Management and Production Engineering Review 8, 2017
312017
Modern research trends within technology management in the light of selected publications
AE Gudanowska
Procedia Engineering 182, 247-254, 2017
282017
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka, Białystok, 2013
212013
Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim
J Nazarko (red.), H Wnorowski (red.), A Kononiuk (red.), J Ejdys, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
192011
Wprowadzenie do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym
AE Gudanowska
Ekonomia i Zarządzanie 2 (4), 161-170, 2010
182010
Foresight for career development
A Kononiuka, A Pająkb, AE Gudanowskaa, A Magruka, J Kozłowskaa, ...
Форсайт 14 (2 (eng)), 88-104, 2020
172020
Transformation towards Industry 4.0-identification of research trends and aspect of necessary competences in the light of selected publications
AE Gudanowska
Research in Logistics & Production 7, 2017
172017
Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty. Trendy
A Kononiuk (red.), A Gudanowska (red.)
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
162013
Tworzenie mapy wiedzy opartej na tematyce projektów badawczo-rozwojowych na przykładzie województwa podlaskiego
AE Gudanowska
Ekonomia i Zarządzanie 7 (1), 2015
142015
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
J Nazarko (red.), A Magruk (red.)
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
132013
Technology mapping–proposal of a method of technology analysis in foresight studies
AE Gudanowska
Verslas: teorija ir praktika 17 (3), 243-250, 2016
122016
Technology mapping as a tool for technology analysis in foresight studies
A Gudanowska
Technology Management Conference (ITMC), 2014 IEEE International, 1-4, 2014
112014
Mapy wiedzy jako narzędzie lokalizacji zasobów wiedzy w organizacji
AE Gudanowska
Problemy eksploatacji, 19-31, 2011
112011
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
102013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20