Obserwuj
Aleksandra Gulc
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Models and methods of measuring the quality of logistic service
A Gulc
Procedia Engineering 182, 255-264, 2017
1012017
Courier service quality from the clients’ perspective
A Gulc
Engineering Management in Production and Services 9 (1), 36-45, 2017
382017
Analysis of methodological approach to identify smart specialization on the example of Polish regions
A Gulc
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 817-823, 2015
352015
Trust in courier services and its antecedents as a determinant of perceived service quality and future intention to use courier service
J Ejdys, A Gulc
Sustainability 12 (21), 9088, 2020
262020
Determinants of Courier Service Quality in e-Commerce from Customers’ Perspective
A Gulc
Quality Innovation Prosperity 24 (2), 137-152, 2020
152020
Multi-stakeholder perspective of courier service quality in B2C e-commerce
A Gulc
PloS one 16 (5), e0251728, 2021
132021
Charakterystyka usług kurierskich w Polsce
G Aleksandra
Humanities and Social Sciences 24 (1), 61-75, 2017
9*2017
Role of smart specialisation in financing the development of regions in perspective 2020
A Gulc
Business, Management and Economics Engineering 13 (1), 95-111, 2015
72015
Wdrażanie oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich na przykładzie podejścia Leader
A Gulc
Ekonomia i Zarządzanie 5 (4), 225--245, 2013
72013
Trust in courier services and its antecedents as a determinant of perceived service quality and future intention to use courier service. 12 (21), 9088. Sustainability 2020, 12 …
J Ejdys, A Gulc
62020
Relacyjny model systemu kształtowania jakości usług kurierskich w branży e-commerce
A Gulc
Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2020
42020
Courier service quality in the light of scientific publications
A Gulc
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 556-565, 2017
42017
Akceptacja e-learningu na poziomie szkoły wyższej. Perspektywa studentów
J Ejdys, A Gulc
Przegląd Organizacji, 27-37, 2021
32021
Business culture of corporate giant–a case study of Google company
HC Beltrán, A Gulc
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021
32021
Sustainable tourism projects in Turkey
FT Guzeloglu, A Gulc
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021
22021
Koncepcja społecznej odpowiedzialności narzędziem poprawy innowacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP
J Ejdys, A Gulc
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015
22015
Factors influencing the intention to use assistive technologies by older adults
J Ejdys, A Gulc
Human Technology 18 (1), 6-28, 2022
12022
Potencjał naukowo-technologiczny inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego
J Nazarko, J Ejdys, W Czemiel-Grzybowska, K Dębkowska, K Halicka, ...
Politechnika Białostocka, 2015
12015
Sustainable production projects–case studies in Turkey
M Gürler, A Gulc
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021
2021
COVID-19 and the impact on the economy and society in Spain
P Andújar Trabazos, M Del Mar Gómez Villegas, J Szydło, A Gulc
Akademia Zarządzania 5 (2), 2021
2021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20