Obserwuj
Marcin Gębarowski
Marcin Gębarowski
Faculty of Commodity Science and Product Management/Department of Process Management
Zweryfikowany adres z onet.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Nowoczesne formy promocji
M Gębarowski
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007
1032007
Współczesne targi.: Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej
M Gębarowski
Regan Press, 2010
532010
Short food supply chains–benefi ts for consumers and food producers
A Kawecka, M Gębarowski
Journal of Agribusiness and Rural Development 37 (3), 2015
392015
B2B trade fairs and promise management as a relationship marketing concept
D Siemieniako, M Gębarowski
Journal of Customer Behaviour 16 (3), 237-261, 2017
222017
B2B relationship marketing management in trade fair activity
M Gębarowski, D Siemieniako
Cambridge Scholars Publishing, 2016
182016
Contemporary trade shows as a place of knowledge sharing about tourism products
M Gębarowski
M. Gębarowski, J. Wiażewicz, Contemporary Trade Shows as a Place of …, 2014
172014
Internet na usługach marketingu
J Adamczyk, M Gębarowski, M Kandefer
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2004
172004
Popularization of an ecological dimension of sustainable consumption using sensory marketing
M Gębarowski, A Cholewa-Wójcik
M. Gębarowski, A. Cholewa-Wójcik, Popularization of an ecological dimension …, 2015
122015
Krótkie łańcuchy dostaw żywności–korzyści dla konsumentów i producentów żywności
A Kawecka, M Gębarowski
Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (37), 1-7, 2015
122015
City placement–istota zjawiska oraz znaczenie w działaniach promocyjnych polskich miast,[w:] M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwardnickia-Madura (red.)
M Gębarowski
Marketing–aktualne problemy i kierunki ewolucji, 115-124, 2012
122012
Determinanty skutecznego wykorzystywania serwisów społecznościowych w działaniach promocyjnych polskich miast
M Gębarowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 663, 439-448, 2011
122011
Współczesne targi
M Gębarowski
Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Regan Consulting Sp. z oo, Gdańsk, 2010
112010
Tradycyjne produkty żywnościowe w działaniach promocyjnych polskich miast
M Gębarowski
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 272, Zarządzanie i Marketing 17 …, 2010
92010
Creating hotel services from a perspective of extraordinary customer experience
E Gołąb-Andrzejak, M Gębarowski
Handel Wewnętrzny, 89-100, 2018
82018
Mystery Visitor as Research Method of Trade Show Performance
M Gębarowski, D Siemieniako
Economics and Management 7 (3), 2015
82015
Shoppertainment oraz eatertainment–kreowanie wyjątkowych doświadczeń w handlu i gastronomii
M Gębarowski
Marketing i Rynek 11, 151-158, 2014
82014
Oferta miasta akademickiego a oczekiwania studentów (na przykładzie Rzeszowa oraz studentów Politechniki Rzeszowskiej)
M Gębarowski
Marketing i Zarządzanie, 161-172, 2012
82012
Targi rynku nieruchomości handlowych w świetle badań metodą obserwacji uczestniczącej
M Gębarowski, D Siemieniako
Marketing i Rynek 9 (21), 2014
72014
Ambush Marketing in Poland Before the 2012 European Football Championship
M Gębarowski
Journal of entrepreneurship, management and innovation 9 (1), 157-172, 2013
72013
A process of dynamic trade show activity management within a real estate development project life cycle
D Siemieniako, M Gębarowski
Marketing i Rynek 5, 8, 2012
72012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20