Tomasz Komornicki
TytułCytowane przezRok
Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej
T Komornicki, P Sleszynski, P Rosik, W Pomianowski, M Stepniak, P Silka
Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010
178*2010
Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku
PŚ G.Węcławowicz, J.Bański, M.Degorski, T.Komornicki
PAN IGiPZ, 2006
136*2006
How to strengthen the territorial dimension of Europe 2020 and the EU Cohesion Policy
K Böhme, P Doucet, T Komornicki, J Zaucha, D Świątek
Report based on the Territorial Agenda 2020, 2011
135*2011
Granice Polski: analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996
T Komornicki
IGiPZ PAN, 1999
101*1999
Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033
P Korcelli, M Degórski, D Drzazga, T Komornicki, T Markowski, J Szlachta, ...
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010
962010
Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce
T Komornicki
IGiPZ PAN, 2003
932003
Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland
T Komornicki, P Rosik, P Śleszyński, J Solon, R Wiśniewski, M Stępniak, ...
Warsaw: Ministry of Infrastructure and Development, 2013
78*2013
Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach
P Śleszyński, J Bański, M Degórski, T Komornicki, M Wieckowski
Instytut Geografii i Przestrzennego, 2007
782007
Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku
P Śleszyński, T Komornicki, A Deręgowska, B Zielińska
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie …, 2015
742015
The decade of the big push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective
P Rosik, M Stępniak, T Komornicki
Transport Policy 37, 134-146, 2015
742015
Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju
J Zaucha, T Brodzicki, D Ciołek, T Komornicki, J Szlachta, J Zaleski, ...
Difin, 2015
642015
TRACC transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe
K Spiekermann, M Wegener, V Květoň, M Marada, C Schürmann, ...
Draft final report. ESPON applied research, 2013
64*2013
Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji
T Komornicki
IGiPZ PAN, 2011
632011
Territorial keys for bringing closer the territorial agenda of the EU and Europe 2020
J Zaucha, T Komornicki, K Böhme, D Świątek, P Żuber
European Planning Studies 22 (2), 246-267, 2014
552014
Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym,[w:] K
T Komornicki, P Śleszyński, P Siłka, M Stępniak
Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do …, 2008
482008
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
472014
Polish-Slovak Borderland–Transport Accessibility and Tourism
M Wieckowski, D Michniak, M Bednarek-Szcepanska, B Chrenka, V Ira, ...
Prace Geograficzne, 2012
47*2012
Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś
T Komornicki, P Śleszyński
Studia obszarów wiejskich 16, 9-37, 2009
47*2009
Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006)
T Komornicki, J Bański, P Śleszyński, P Rosik, D Świątek, K Czapiewski, ...
Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2011
39*2011
Factors of development of car ownership in Poland
T Komornicki
Transport reviews 23 (4), 413-431, 2003
352003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20