Piotr Siłka
Piotr Siłka
Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences
Verified email at twarda.pan.pl - Homepage
TitleCited byYear
Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej
T Komornicki, P Sleszynski, P Rosik, W Pomianowski, M Stepniak, P Siłka
Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010
1252010
Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym
T Komornicki, P Śleszyński, P Siłka, M Stępniak
Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2, 2008
402008
Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy
S Piotr
IGiPZ PAN, 2012
302012
Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami
T Komornicki, P Korcelli, P Siłka, P Śleszyński, D Świątek
Wydawnictwo Akademickie SEDNO Spółka z oo, 2013
272013
Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu
PS Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Marcin
IGiPZ PAN, 2009
262009
Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
T Komornicki, P Śleszyński, W Pomianowski, P Rosik, P Siłka, M Stępniak
IGiPZ PAN, Warszawa, 2008
252008
Functional linkages between Polish metropolises
T Komornicki, P Siłka
Studia Regionalia 29, 2011
192011
Services of General Interest: Empirical evidence from case studies of the SEGi Project
D ŚWIĄTEK, T KOMORNICKI, P SIŁKA
EUROPA XXI 23, 105-129, 2013
142013
Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza
MM Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Śleszyński
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2012
14*2012
Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza
WR Śleszyński Przemysław, Czapiewski Konrad
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2012
12*2012
Przykład indeksu potencjału innowacyjnego dla wybranych miast Polski
P Siłka
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 185-196, 2010
112010
Rynek pracy w województwie mazowieckim
RP Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Stępniak
Mazowsze Studia Regionalne 12, 11-38, 2013
7*2013
Rynek pracy województwa mazowieckiego - analiza przestrzenna
RP Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Stępniak
Warszawa: Mazowieckie Biuro Rozwoju Regionalnego, 2013
6*2013
Charakterystyka systemu osadniczego województwa podkarpackiego z identyfikacją biegunów wzrostu oraz wyróżnieniem obszarów funkcjonalnych na poziomie regionalnym i lokalnym
T Komornicki, P Śleszyński, P Siłka
Ekspertyza, PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa, 2012
62012
Typologia miast ze względu na potencjał innowacyjny
P Siłka
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 61-73, 2012
62012
Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im
P Siłka
Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2012
52012
Wpływ rewitalizacji na rozwój miasta na przykładzie Cork w Republice Irlandii
M Górczyńska, U Jusis, P Siłka
Studia Regionalne i Lokalne, 117-135, 2006
42006
Analiza przestrzenna różnych aspektów społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa mazowieckiego
P Siłka
Mazowsze Studia Regionalne, 11-38, 2014
32014
Cytowania członkówkomitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk według Google Scholar
P Siłka, P Śleszyński, B Jaworska
Zagadnienia Naukoznawstwa, 2016
22016
Scientific research and internet linkages
P SILKA
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20