GRZEGORZ SZUMSKI
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: sens i granice zmiany edukacyjnej
G Szumski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
1532009
Wokół edukacji włączającej: efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych
G Szumski, A Firkowska-Mankiewicz
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010
1212010
Academic achievement of students without special educational needs in inclusive classrooms: A meta-analysis
G Szumski, J Smogorzewska, M Karwowski
Educational Research Review 21, 33-54, 2017
942017
School achievement of children with intellectual disability: The role of socioeconomic status, placement, and parents’ engagement
G Szumski, M Karwowski
Research in developmental disabilities 33 (5), 1615-1625, 2012
802012
Teachers' effect on students' creative self-beliefs is moderated by students' gender
M Karwowski, J Gralewski, G Szumski
Learning and individual differences 44, 1-8, 2015
742015
From moment-to-moment to day-to-day: Experience sampling and diary investigations in adults’ everyday creativity.
M Karwowski, I Lebuda, G Szumski, A Firkowska-Mankiewicz
Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts 11 (3), 309, 2017
452017
Psychosocial functioning and school achievement of children with mild intellectual disability in Polish special, integrative, and mainstream schools
G Szumski, M Karwowski
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 11 (2), 99-108, 2014
402014
Intelligence in childhood and creative achievements in middle-age: The necessary condition approach
M Karwowski, JC Kaufman, I Lebuda, G Szumski, ...
Intelligence 64, 36-44, 2017
362017
Emotional and social integration and the big-fish-little-pond effect among students with and without disabilities
G Szumski, M Karwowski
Learning and Individual Differences 43, 63-74, 2015
322015
Exploring the Pygmalion effect: The role of teacher expectations, academic self-concept, and class context in students’ math achievement
G Szumski, M Karwowski
Contemporary Educational Psychology 59, 101787, 2019
262019
Equity and full participation for individuals with severe disabilities
M Agran, F Brown, C Hughes, C Quirk, D Ryndak
Paul H. Brookes, Baltimore, 2014
232014
Examining the effectiveness of naturalistic social skills training in developing social skills and theory of mind in preschoolers with ASD
G Szumski, J Smogorzewska, P Grygiel, AM Orlando
Journal of autism and developmental disorders 49 (7), 2822-2837, 2019
202019
EDUKACJA INKLUZYJNA—GENEZA, ISTOTA, PERSPEKTYWY
G Szumski
Kwartalnik Pedagogiczny 203 (1), 93-114, 2006
202006
Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych
J Smogorzewska, G Szumski
Teoria–Metodyka–Efekty [Developing Social Competences of Pre-school Children …, 2015
17*2015
Selection and education of talented students
G Szumski
A, 1995
17*1995
„Teoretyczne implikacje koncepcji edukacji włączającej”(w) Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej (red. Z. Gajdzica)
G Szumski
Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, Wyższa Szkoła Humanitas, 13-23, 2011
162011
Can play develop social skills? The effects of ‘Play Time/Social Time’programme implementation
G Szumski, J Smogorzewska, M Karwowski
International Journal of Developmental Disabilities 62 (1), 41-50, 2016
152016
Edukacja włączająca–niedokończony projekt
G Szumski
Ruch pedagogiczny 4, 127-139, 2014
142014
Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki
DD Smith, A Firkowska-Mankiewicz, G Szumski, JA Korbel, S Krasoczko, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
142011
Same or different? Theory of mind among children with and without disabilities
J Smogorzewska, G Szumski, P Grygiel
PloS one 13 (10), e0202553, 2018
132018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20