Przemysław Śleszyński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw
P Śleszyński
Przegląd Geograficzny 85 (2), 173-197, 2013
2272013
Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej
T Komornicki, P Śleszyński, P Rosik, W Pomianowski
Biuletyn KPZK PAN, 2010
1682010
Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce-wybrane fragmenty raportu
A Kowalewski, J Mordasewicz, J Osiatyński, J Regulski, J Stępień, ...
Samorząd terytorialny, 5-21, 2014
142*2014
Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku
G Węcławowicz, J Bański, M Degórski, T Komornicki, P Korcelli, ...
Monografie IGiPZ PAN, 2006
1402006
Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski
P Śleszyński
Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 2007
1212007
Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski
P Śleszyński
Prace Geograficzne 213 (213), 2007
1212007
Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2013 roku
105*
Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach
P Śleszyński, J Bański, M Degórski, T Komornicki, M Więckowski
IGiPZ PAN, 2007
772007
Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach
P Śleszyński, J Bański, M Degórski, T Komornicki, M Więckowski
Instytut Geografii i Przestrzennego, 2007
772007
Dostępność czasowa i jej zastosowania
P Śleszyński
Przegląd Geograficzny 86 (2), 171-215, 2014
672014
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
562014
Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie „Trendy Rozwojowe Mazowsza”
P Śleszyński
Studia Regionalne i Lokalne 16 (61), 43-66, 2015
522015
Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie „Trendy Rozwojowe Mazowsza”
P Śleszyński
Studia Regionalne i Lokalne 16 (61), 43-66, 2015
522015
Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami
T Komornicki, P Korcelli, P Siłka, P Śleszyński, D Świątek
Wydawnictwo Akademickie Sedno, IGiPZ PAN, 2013
51*2013
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
51*2012
Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS
P Śleszyński
Studia demograficzne 2, 35-58, 2011
512011
Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski
GS Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak ...
New Cohesion Policy of the European Union in Poland, 2013
47*2013
Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy
P Śleszyński
IGiPZ PAN, 2004
472004
Migracje wewne̜trzne w Warszawie i województwie warszawskim
A Potrykowska, P Śleszyński
IGiPZ PAN, 1999
431999
Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego= Functional classification of Poland’s communes (gminas) for the needs of the monitoring …
P Śleszyński, T Komornicki
Przegląd Geograficzny 88 (4), 469-488, 2016
412016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20