Obserwuj
Piotr Rosik
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej
T Komornicki, P Sleszynski, P Rosik, W Pomianowski, M Stepniak, P Silka
Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010
232*2010
Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim
P Rosik
IGiPZ PAN, 2012
1992012
Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: a multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland
M Stepniak, P Rosik
Journal of Transport Geography 31, 154-163, 2013
1402013
The decade of the big push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective
P Rosik, M Stępniak, T Komornicki
Transport policy 37, 134-146, 2015
1302015
TRACC transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe
K Spiekermann, M Wegener, V Květoň, M Marada, C Schürmann, ...
Draft final report. ESPON applied research 2, 1-266, 2013
94*2013
Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland
T Komornicki, P Rosik, P Śleszyński, J Solon, R Wiśniewski, M Stępniak, ...
Warsaw: Ministry of Infrastructure and Development, 2013
94*2013
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
832014
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
73*2012
Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów
P Rosik, M Szuster
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008
722008
Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce (MULTIMODACC): Multimodal public transport accessibility of Polish gminas/municipalities (MULTIMODACC)
P Rosik, W Pomianowski, S Goliszek, M Stępniak, K Kowalczyk, R Guzik, ...
IGiPZ PAN, 2017
552017
The role of transport and population components in change in accessibility: the influence of the distance decay parameter
M Stępniak, P Rosik
Networks and Spatial Economics 18, 291-312, 2018
482018
Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006)
T Komornicki, J Bański, P Śleszyński, P Rosik, D Świątek, K Czapiewski, ...
Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
422010
Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
T Komornicki, P Śleszyński, W Pomianowski, P Rosik, P Siłka, M Stępniak
IGiPZ PAN, Warszawa, 2008
402008
The impact of selected planned motorways and expressways on the potential accessibility of the Polish-Slovak borderland with respect to tourism development
D Michniak, M Więckowski, M Stępniak, P Rosik
Moravian Geographical Reports 23 (1), 13-20, 2015
392015
ACCESSIBILITY OF SERVICES OF GENERAL INTEREST IN EUROPE.
A Milbert, IM Breuer, P Rosik, M Stepniak, X Velasco
Romanian Journal of Regional Science 7, 2013
372013
Dojazdy do pracy do Warszawy i Bialegostoku-alternatywne podejscia metodologiczne
P Rosik, M Stepniak, R Wisniewski
Studia Regionalne i Lokalne, 77-98, 2010
372010
Wpływ zaludnienia w otoczeniu drogi, ukształtowania powierzchni terenu oraz natężenia ruchu na średnią prędkość jazdy samochodem osobowym
P Rosik, P Śleszyński
Transport Miejski i Regionalny, 26-31, 2009
362009
Evaluation and monitoring of accessibility changes in Poland using the MAI indicator
T Komornicki, P Rosik, M Stępniak, P Śleszyński, S Goliszek, ...
Ewaluacja-Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 2018
35*2018
From improvements in accessibility to the impact on territorial cohesion: the spatial approach
M Stępniak, P Rosik
Journal of Transport and Land Use 9 (3), 1-13, 2016
352016
Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010
P Rosik, K Kowalczyk
IGiPZ PAN, 2016
352016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20