Halina Kiryluk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Creation and evaluation of the tourist image of a country-the example of Poland
H Kiryluk, E Glińska
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 671-676, 2015
272015
Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim
H Kiryluk, K Michałowski, R Ziółkowski
Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2002
162002
Problemy interpretacji turystyki zrównoważonej
G Dobrzański, M Borkowska-Niszczota, H Kiryluk, E Szymańska
Folia Turistica/Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 147-166, 2010
142010
Ocena atrakcyjności walorów turystycznych Biebrzańskiego Parku Narodowego w świetle badań ankietowych
H Kiryluk, M Borkowska-Niszczota
Ekonomia i Zarządzanie 1, 63-87, 2009
112009
Formy turystyki na obszarach przyrodniczo cennych,[w:] B
H Kiryluk
Poskrobko (red.), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych …, 2005
102005
Rola i zadania samorządów terytorialnych w rozwoju gospodarki turystycznej [w:] Ekonomiczno–organizacyjne warunki rozwoju turystyki i rekreacji, Wyd
H Kiryluk
Politechniki Białostockiej, Białystok, 39, 2003
102003
Koncepcja turystyki zrównoważonej w teorii i praktyce
H Kiryluk, M Borkowska-Niszczota
Nowakowska, M. Przydział (red.). Turystyka w badaniach naukowych. Rzeszów, 2006
92006
Turystyka zrównoważona
H Kiryluk, M Borkowska-Niszczota
W: Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych. Red. naukowa B …, 2005
92005
Działania powiatów i gmin na rzecz rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych,[w:] Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red
H Kiryluk
Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Białystok, 212-228, 2005
92005
Turystyka w województwie podlaskim
I Bielawska, H Kiryluk, K Michałowski, G Rąkowski, R Ziółkowski
Politechnika Białostocka, Białystok, 2001
82001
Walory i atrakcje turystyczne obszarów przyrodniczo cennych,(w:) Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych,(red.) B
H Kiryluk
Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, 2005
72005
Turystyka w województwie podlaskim w świetle zasad zrównoważonego rozwoju,
Dobrzański G., Borkowska-Niszczota M., Kiryluk H., Szymańska E.
Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, 2014
5*2014
Współpraca międzynarodowa w turystyce
H Kiryluk
Ekonomia i Zarządzanie 6 (4), 2014
52014
Zrównoważony rozwój turystyki wyzwaniem współczesnej polityki turystycznej
H Kiryluk
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 247-263, 2012
52012
Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze w opinii turystów Biebrzańskiego Parku Narodowego
H Kiryluk, M Borkowska-Niszczota
Ekonomia i Zarządzanie 1, 88-106, 2009
52009
Uwarunkowania ogólne,[w:] Poskrobko B.(red.)
H Kiryluk
Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, 103-124, 2005
52005
Forest resources as a basis to creation of an integrated tourist product of an area on the example of Białowieza forest
H Kiryluk
Ekonomia i Środowisko, 2016
42016
Proekologiczne zachowania i aktywność społeczności lokalnych na obszarach recepcji turystycznej województwa podlaskiego
H Kiryluk
Europa Regionum, 85-96, 2015
32015
Turystyka jako narzędzie rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej
H Kiryluk
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 15 (8), 137-154, 2014
32014
Rola samorządu terytorialnego w zarządzaniu turystyką na obszarach przyrodniczo cennych
Kiryluk H.
Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach …, 2009
32009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20