Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2013 – 2017 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Chemical Society reviews256366
2.Chemical Reviews239373
3.Journal of the American Chemical Society236309
4.Advanced Materials235336
5.Angewandte Chemie International Edition213295
6.ACS Nano199279
7.Energy and Environmental Science196330
8.Nano Letters194281
9.Nature Materials178314
10.Accounts of Chemical Research165236
11.Nature Nanotechnology160272
12.Journal of Materials Chemistry. A153200
13.Advanced Functional Materials146203
14.Nanoscale139181
15.ACS Applied Materials & Interfaces137172
16.Chemical communications (Cambridge, England)131167
17.Advanced Energy Materials128187
18.The Journal of Physical Chemistry Letters126185
19.Chemistry of Materials124170
20.Nature Chemistry122181
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.