Mikołaj Cześnik
Mikołaj Cześnik
Uniwersytet SWPS
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Partycypacja wyborcza w Polsce: perspektywa porównawcza
M Cześnik
Wydawn. Nauk. Scholar, 2007
1472007
Partycypacja wyborcza Polaków
M Cześnik
Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009
852009
Polski system partyjny: dekada zmian instytucjonalnych i ich konsekwencje
R Markowski, M Cześnik
System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, Warsaw …, 2002
292002
Nowy wymiar politycznego współzawodnictwa: Polska solidarna versus Polska liberalna,„
M Cześnik, M Kotnarowski
Studia polityczne 27, 129-158, 2011
272011
Demokracja-gospodarka-polityka: perspektywa polskiego wyborcy
R Markowski, M Cześnik, P Grzelak, M Kotnarowski
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015
262015
Voter turnout and democratic legitimacy in Central Eastern Europe
M Cześnik
Polish Sociological Review 156 (4), 449-470, 2006
252006
Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014, 169 s.
G Adam, M Cześnik, J Flis, J Haman, A Materska-Sosnowska, B Michalak, ...
Fundacja im. Stefana Batorego, 2016
222016
Ideologiczna treść wymiaru lewica–prawica w Polsce w latach 1997–2015
A Kwiatkowska, M Cześnik, M Żerkowska-Balas, B Stanley
Studia Socjologiczne, 97-129, 2016
212016
Populism in Poland
B Stanley, M Cześnik
Populism around the world, 67-87, 2019
202019
This time it’s different? Effects of the Eurovision Debate on young citizens and its consequence for EU democracy–evidence from a quasi-experiment in 24 countries
J Maier, T Faas, B Rittberger, J Fortin-Rittberger, KA Josifides, S Banducci, ...
Journal of European Public Policy 25 (4), 606-629, 2018
162018
In the Shadow of the Smolensk Catastrophe—The 2010 Presidential Election in Poland
M Cześnik
East European Politics and Societies 28 (03), 518-539, 2014
152014
System partyjny po wyborach 2001 roku: ciągłość czy zmiana?,„
R Markowski, M Cześnik
Studia Polityczne 13, 7-34, 2002
152002
Analiza treści programów wyborczych polskich partii politycznych 1991—2001. W: System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń
X Bukowska, M Cześnik
Dekada polskich doświadczeń, 267-289, 2002
142002
Popękane polskie społeczeństwo jako pole badawcze–dane, fakty, mity
M Cześnik, M Grabowska
Przegląd Socjologiczny 66 (3), 9-43, 2017
112017
Voter Turnout Stability-Evidence from Poland
M Cześnik
Polish Sociological Review 165 (1), 107-122, 2009
102009
Zawartość programów wyborczych polskich partii politycznych–zastosowanie metody MRG do ilościowej analizy treści
M Cześnik
Wybory, 9-25, 2007
102007
Wybory parlamentarne w 2011 roku-kontynuacja i zmiana
R Markowski, M Cześnik
Studia Polityczne 29, 285-309, 2012
92012
Chwiejni versus kapryśni–niestabilność zachowań wyborczych w Polsce
M Cześnik, P Grzelak, M Kotnarowski
Studia Polityczne 28, 61-86, 2011
92011
Uczestnictwo wyborcze w 2014 i 2015 roku
M Cześnik, A Kwiatkowska
82017
Dynamika wiedzy politycznej Polaków
M Żerkowska-Balas, M Cześnik, M Zaremba
Studia Socjologiczne, 7-31, 2017
82017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20