Follow
Mikołaj Cześnik
Mikołaj Cześnik
Uniwersytet SWPS
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Partycypacja wyborcza w Polsce: perspektywa porównawcza
M Cześnik
Wydawn. Nauk. Scholar, 2007
1402007
Partycypacja wyborcza Polaków
M Cześnik
Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009
922009
Populism in Poland
B Stanley, M Cześnik
Populism around the world, 67-87, 2019
462019
Polski system partyjny: dekada zmian instytucjonalnych i ich konsekwencje
R Markowski, M Cześnik
System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, Warsaw …, 2002
352002
Nowy wymiar politycznego współzawodnictwa: Polska solidarna versus Polska liberalna
M Cześnik, M Kotnarowski
Studia Polityczne 27, 129-158, 2011
312011
Voter turnout and democratic legitimacy in Central Eastern Europe
M Cześnik
Polish Sociological Review 156 (4), 449-470, 2006
312006
This time it’s different? Effects of the Eurovision Debate on young citizens and its consequence for EU democracy–evidence from a quasi-experiment in 24 countries
J Maier, T Faas, B Rittberger, J Fortin-Rittberger, KA Josifides, S Banducci, ...
Journal of European Public Policy 25 (4), 606-629, 2018
292018
Demokracja-gospodarka-polityka: perspektywa polskiego wyborcy
R Markowski, M Cześnik, P Grzelak, M Kotnarowski
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015
292015
Ideologiczna treść wymiaru lewica–prawica w Polsce w latach 1997–2015
A Kwiatkowska, M Cześnik, M Żerkowska-Balas, B Stanley
Studia socjologiczne, 97-129, 2016
262016
Partycypacja wyborcza w Polsce w latach 1991-2001,[w:] R. Markowski (red.)
M Cześnik
System partyjny a zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, 49-72, 2002
262002
In the Shadow of the Smolensk Catastrophe—The 2010 Presidential Election in Poland
M Cześnik
East European Politics and Societies 28 (3), 518-539, 2014
242014
Nieważne głosy, ważny problem: wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014
A Gendźwiłł, M Cześnik, J Flis, J Haman, A Materska-Sosnowska, ...
Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2016
232016
Popękane polskie społeczeństwo jako pole badawcze–dane, fakty, mity
M Cześnik, M Grabowska
Przegląd Socjologiczny 66 (3), 9-43, 2017
152017
System partyjny po wyborach 2001 roku: ciągłość czy zmiana?,„
R Markowski, M Cześnik
Studia Polityczne 13, 7-34, 2002
142002
Zawartość programów wyborczych polskich partii politycznych–zastosowanie metody MRG do ilościowej analizy treści
M Cześnik
Wybory, 9-25, 2007
132007
Analiza treści programów wyborczych polskich partii politycznych 1991–2001, w: System partyjny i zachowania wyborcze
X Bukowska, M Cześnik
Dekada polskich doświadczeń, 267-289, 2002
112002
Chwiejni versus kapryśni–niestabilność zachowań wyborczych w Polsce
M Cześnik, P Grzelak, M Kotnarowski
Studia Polityczne 28, 61-86, 2011
102011
Voter Turnout Stability-Evidence from Poland
M Cześnik
Polish Sociological Review 165 (1), 107-122, 2009
102009
Dynamika wiedzy politycznej Polaków
M Żerkowska-Balas, M Cześnik, M Zaremba
Studia Socjologiczne, 2017
92017
Wybory parlamentarne w 2011 roku–kontynuacja i zmiana
R Markowski, M Cześnik
Studia Polityczne 29, 285-309, 2012
92012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20