Doç. Dr. Şenol Okay
Doç. Dr. Şenol Okay
Zweryfikowany adres z pau.edu.tr
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The effects of ISO 9000 quality management system implementation in small and medium-sized textile enterprises: Turkish experience
S Okay, S Semiz
African Journal of Business Management 4 (14), 2921, 2010
222010
Teknik öğretmen adaylarının internet kullanım amaçlarının incelenmesine ilişkin bir araştırma
Ş Okay
Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 7 (1), 97-109, 2010
222010
Küçük ölçekli işletmelerin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir alan araştırması: Denizli İli örneği
Ş Okay, M Karahan
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (1), 291-304, 2010
172010
“The effects of process parameters on acceleration amplitude in the drilling of cold work tool steels”
Ş Kaplan, Y., Motorcu, A.R., Nalbant, M., OKAY
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, , pp. , 80 …, 2015
16*2015
A study on the opinions of the students attending the faculty of technical education regarding industrial internship
S Okay, I Sahin
International Journal of the Physical Sciences 5 (7), 1132-1146, 2010
152010
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının mesleki ve teknik ortaöğretimde paydaşlar arasındaki iletişime etkileri
O Şenol
Tübav Bilim Dergisi 1 (2), 2008
142008
Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanlarının üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarına bakışları üzerine bir alan araştırması
Ş Okay
Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2009
122009
A research on investigation of Internet using purposes of technical teacher candidates
Ş Okay
Electronic Journal of Machine Technologies 7 (1), 97-109, 2010
102010
Investigation of the effects of machining parameters on the thrust force and cutting torque in the drilling of AISI D2 and AISI D3 cold work tool steels
Y Kaplan, Ş Okay, AR Motorcu, M Nalbant
Indian Journal of Engineering& Materials 21, 128-138, 2014
92014
A field research on the determination of entrepreneurial characteristics of SMEs businesses in Turkey
M Karahan, Ş Okay
African Journal of Business Management 5 (11), 4121-4132, 2011
92011
MYO öğrencilerinin internet kullanım amaçlarının incelenmesine ilişkin bir araştırma
O Şenol, E AYDOĞAN
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 283-296, 2010
82010
Türkiye’de mesleki teknik eğitimin durumu ve karşılaşılan sorunlar
İ Şahin, Ş Okay, MS Özdemir
Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacı …, 2007
82007
Factors affecting satisfaction levels of internal customers in Turkish automotive authorized services
S Okay, M Akçay
African Journal of Business Management 4 (18), 3872, 2010
72010
İleri imalat teknolojileri kullanan KOBİ’lerin sorunlarına ilişkin bir alan araştırması: Denizli ili örneği. 5
Ş Okay
Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15, 2009
72009
Mesleki ve teknik orta öğretim öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir alan araştırması: Denizli ili örneği
Ş Okay
Eğitim Araştırmaları Birliği 1, 2009
72009
Otomotiv Yetkili Servislerinde Dış Müşteri Memnuniyetine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması: Denizli, Aydın, İzmir Örneği. 5
M Akçay, Ş Okay
Uluslararası İleri Teknolojiler Zempozyumu (IATS'09), 2009
62009
Yönetici ve Öğretmenlerin Algılarına Göre Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik ve Sosyal Başarılarına Etkisi
Ş Okay
TSA 13 (1), 131-148, 2009
62009
Otomotiv Yetkili Servis Dış Müşterilerinin Memnuniyet Düzeylerine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması
M Akçay, Ş Okay
Teknik-Online Dergi 8 (1), 30-47, 2009
52009
Otomotiv yetkili servis dış müşterilerinin memnuniyet düzeylerine etki eden faktörler üzerine bir alan araştırması
M Akçay, Ş Okay
Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2009
52009
Toplam Kalite Yönetiminde Çalışanların Vizyon, Misyon ve Temel Değerlere Yaklaşımı ve Katılımcı Yönetim Felsefesinin Uygulanması Açısından Bir Araştırma
E Aydoğan, Ş Okay
Standard Ekonomik ve Teknik Dergi 479, 71-79, 2001
52001
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20