Doç. Dr. Şenol Okay
Doç. Dr. Şenol Okay
Verified email at pau.edu.tr
TitleCited byYear
Teknik öğretmen adaylarının internet kullanım amaçlarının incelenmesine ilişkin bir araştırma
Ş Okay
Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 7 (1), 97-109, 2010
212010
The effects of ISO 9000 quality management system implementation in small and medium-sized textile enterprises: Turkish experience
Ş Okay, S Semiz
African Journal of Business Management 4 (14), 2921-2933, 2010
202010
“The effects of process parameters on acceleration amplitude in the drilling of cold work tool steels”
Ş Kaplan, Y., Motorcu, A.R., Nalbant, M., OKAY
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, , pp. , 80 …, 2015
14*2015
Küçük ölçekli işletmelerin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir alan araştırması: Denizli İli örneği
Ş Okay, M Karahan
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (1), 291-304, 2010
142010
Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanlarının üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarına bakışları üzerine bir alan araştırması
Ş Okay
Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2009
142009
Investigation of the effects of machining parameters on the thrust force and cutting torque in the drilling of AISI D2 and AISI D3 cold work tool steels
Y Kaplan, Ş Okay, AR Motorcu, M Nalbant
Indian Journal of Engineering& Materials 21, 128-138, 2014
102014
A study on the opinions of the students attending the faculty of technical education regarding industrial internship
Ş Okay, I Şahin
International Journal of Physical Sciences 5 (7), 1132-1146, 2010
102010
A research on investigation of Internet using purposes of technical teacher candidates
Ş Okay
Electronic Journal of Machine Technologies 7, 97-109, 2010
102010
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının mesleki ve teknik ortaöğretimde paydaşlar arasındaki iletişime etkileri
Ş Okay
TÜBAV Bilim Dergisi; Cilt 1, Sayı 2 (2008); 79-87, 2010
102010
A field research on the determination of entrepreneurial characteristics of SMEs businesses in Turkey
M Karahan, Ş Okay
African Journal of Business Management 5 (11), 4121-4132, 2011
72011
İleri imalat teknolojileri kullanan KOBİ’lerin sorunlarına ilişkin bir alan araştırması: Denizli ili örneği. 5
Ş Okay
Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15, 2009
72009
Mesleki ve teknik orta öğretim öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir alan araştırması: Denizli ili örneği
Ş Okay
Eğitim Araştırmaları Birliği 1, 2009
72009
Yönetici ve Öğretmenlerin Algılarına Göre Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik ve Sosyal Başarılarına Etkisi
Ş Okay
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 (1), 131-148, 2009
72009
Türkiye’de mesleki teknik eğitimin durumu ve karşılaşılan sorunlar
İ Şahin, Ş Okay, MS Özdemir
Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacı …, 2007
72007
Factors affecting satisfaction levels of internal customers in Turkish automotive authorized services
Ş Okay, M Akccedil
African Journal of Business Management 4 (18), 3872-3891, 2010
62010
Otomotiv Yetkili Servislerinde Dış Müşteri Memnuniyetine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması: Denizli, Aydın, İzmir Örneği. 5
M Akçay, Ş Okay
Uluslararası İleri Teknolojiler Zempozyumu (IATS'09), 2009
62009
MYO Ögrencilerinin Internet Kullanim Amaçlarinin Incelenmesine Iliskin Bir Arastirma/A Research on The Vocational High School Students' Intentions of Internet Usage
S Okay, E Aydogan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 283, 2010
52010
Otomotiv Yetkili Servis Dış Müşterilerinin Memnuniyet Düzeylerine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması
M Akçay, Ş Okay
Teknik-Online Dergi 8 (1), 30-47, 2009
52009
Otomotiv yetkili servis dış müşterilerinin memnuniyet düzeylerine etki eden faktörler üzerine bir alan araştırması
M Akçay, Ş Okay
Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2009
52009
Toplam Kalite Yönetiminde Çalışanların Vizyon, Misyon ve Temel Değerlere Yaklaşımı ve Katılımcı Yönetim Felsefesinin Uygulanması Açısından Bir Araştırma
E Aydoğan, Ş Okay
Standard Ekonomik ve Teknik Dergi 479, 71-79, 2001
52001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20