Doç. Dr. Şenol Okay
Doç. Dr. Şenol Okay
Verified email at pau.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Teknik öğretmen adaylarının internet kullanım amaçlarının incelenmesine ilişkin bir araştırma
Ş Okay
Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 7 (1), 97-109, 2010
232010
The effects of ISO 9000 quality management system implementation in small and medium-sized textile enterprises: Turkish experience
Ş Okay, S Semiz
African Journal of Business Management 4 (14), 2921-2933, 2010
222010
Küçük ölçekli işletmelerin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir alan araştırması: Denizli İli örneği
Ş Okay, M Karahan
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (1), 291-304, 2010
192010
“The effects of process parameters on acceleration amplitude in the drilling of cold work tool steels”
Ş Kaplan, Y., Motorcu, A.R., Nalbant, M., OKAY
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, , pp. , 80 …, 2015
17*2015
A study on the opinions of the students attending the faculty of technical education regarding industrial internship
Ş Okay, I Şahin
International Journal of Physical Sciences 5 (7), 1132-1146, 2010
162010
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının mesleki ve teknik ortaöğretimde paydaşlar arasındaki iletişime etkileri
O Şenol
Tübav Bilim Dergisi 1 (2), 2008
142008
Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanlarının üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarına bakışları üzerine bir alan araştırması
Ş Okay
Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2009
122009
A research on investigation of Internet using purposes of technical teacher candidates
Ş Okay
Electronic Journal of Machine Technologies 7 (1), 97-109, 2010
102010
Investigation of the effects of machining parameters on the thrust force and cutting torque in the drilling of AISI D2 and AISI D3 cold work tool steels
Y Kaplan, Ş Okay, AR Motorcu, M Nalbant
Indian Journal of Engineering& Materials 21, 128-138, 2014
92014
MYO öğrencilerinin internet kullanım amaçlarının incelenmesine ilişkin bir araştırma
O Şenol, E AYDOĞAN
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 283-296, 2010
92010
A field research on the determination of entrepreneurial characteristics of SMEs businesses in Turkey
M Karahan, Ş Okay
African Journal of Business Management 5 (11), 4121-4132, 2011
82011
Mesleki ve teknik orta öğretim öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir alan araştırması: Denizli ili örneği
Ş Okay
Eğitim Araştırmaları Birliği 1, 2009
82009
Factors affecting satisfaction levels of internal customers in Turkish automotive authorized services
Ş Okay, M Akccedil
African Journal of Business Management 4 (18), 3872-3891, 2010
72010
Otomotiv Yetkili Servislerinde Dış Müşteri Memnuniyetine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması: Denizli, Aydın, İzmir Örneği. 5
M Akçay, Ş Okay
Uluslararası İleri Teknolojiler Zempozyumu (IATS'09), 2009
72009
İleri imalat teknolojileri kullanan KOBİ’lerin sorunlarına ilişkin bir alan araştırması: Denizli ili örneği. 5
Ş Okay
Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15, 2009
72009
Türkiye’de mesleki teknik eğitimin durumu ve karşılaşılan sorunlar
İ Şahin, Ş Okay, MS Özdemir
Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacı …, 2007
72007
Yönetici ve Öğretmenlerin Algılarına Göre Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik ve Sosyal Başarılarına Etkisi
Ş Okay
Turkish Journal of Social Research 13 (1), 131-148, 2009
62009
Otomotiv Yetkili Servis Dış Müşterilerinin Memnuniyet Düzeylerine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması
M Akçay, Ş Okay
Teknik-Online Dergi 8 (1), 30-47, 2009
52009
Otomotiv yetkili servis dış müşterilerinin memnuniyet düzeylerine etki eden faktörler üzerine bir alan araştırması
M Akçay, Ş Okay
Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2009
52009
İŞLETMELERDE İLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIM NEDENLERİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI.
S Semız, Ş Okay, Y Sekmen
Teknoloji 7 (4), 2004
52004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20