Safin Krzysztof
Safin Krzysztof
Wyższa Szkoła Bankowa
Zweryfikowany adres z wsb.wroclaw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Przedsiębiorstwa rodzinne-istota i zachowania strategiczne
K Safin
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria: Monografie i …, 2007
1832007
Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im
K Safin
Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2002
136*2002
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
K Safin
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2008
912008
Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych
K.Safin, J.Pluta
Difin, 2014
39*2014
Zarządzanie małą firmą, Wyd
K Safin
Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 2003
322003
Przedsiębiorstwo rodzinne
K Safin
Nowe Życie Gospodarcze, 56-57, 1997
271997
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
D Brzeziński, E Flamholtz, J Kaczmarek, K Kolegowicz, P Krzemiński, ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2016
232016
Zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych w RFN
K Safin
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 20-32, 1993
231993
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości–próba systematyzacji,[w:] K
K Safin
Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, Wydawnictwo Państwowej …, 2004
212004
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd
K Safin
AE we Wrocławiu, Wrocław, 2008
172008
Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo AE we Wrocławiu
K Safin
Wrocław, 2003
172003
Przedsiębiorcze zachowania studentów–stan i konsekwencje dla dydaktyki
K Safin
Horyzonty Wychowania 13 (26), 327-340, 2014
162014
Pojęcie przedsiębiorstwo rodzinne-teoretyczne dylematy i praktyczne konsekwencje
K Safin
Problemy zarządzania 8 (4 (30) Przedsiębiorczość rodzinna), 29-41, 2010
152010
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości-próba systematyzacji,[w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości, red
K Safin
Jaremczuk, Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg, 2004
152004
Die Zukunft polnischer Familienunternehmen
K Safin
112002
Stan i kierunki badań nad procesami sukcesyjnymi w Polsce i na świecie
K Safin, J Pluta
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo SAN 14 (6), 2013
92013
Foresight jako metoda kształtowania przyszłości. Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia
K Safin
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2011
92011
Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, mała firma-zagadnienia podstawowe,[w:] Safin K.(red)
K Safin
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, 11-30, 2008
92008
Raport z badań przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, w: Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, red
Ł Sułkowski, B Haus, K Safin
Ł. Sułkowski, TNOiK, Toruń, 2005
92005
Foresight strategiczny jako narzędzie kształtowania przyszłości
J Ignacy
Foresight, 2010
82010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20