Follow
Andrzej Stasiak
Andrzej Stasiak
University of Lodz - Institute of Urban Geography and Tourism
Verified email at geo.uni.lodz.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Produkt turystyczny
J Kaczmarek, A Stasiak, B Włodarczyk
PWE, Warszawa, 2005
7452005
Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata? Podręcznik
J Kaczmarek, A Stasiak, B Włodarczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ISBN 83-7171-554-4, 2002
1502002
Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata? Przewodnik do ćwiczeń
J Kaczmarek, A Stasiak, B Włodarczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ISBN 83-7171-555-2, 2002
147*2002
Tourist product in experience economy / Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń
A Stasiak
Turyzm/Tourism, p. 27-35, s. 29-38, 2013
117*2013
Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление, cерия "Зарубежный учебник"
Я Качмарек, А Стасяк, Б Влодарчик
Издательство ЮНИТИ-ДАНА, Москва, ISBN 978-5-238-01409-8, 2008
116*2008
Produkt turystyczny-szlak
A Stasiak
Turystyka i Hotelarstwo 10, 9-40, 2006
672006
Podstawy gastronomii
M Milewska, A Prączko, A Stasiak
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ISBN 978-83-208-1861-1, 2010
63*2010
New spaces and forms of tourism in experience economy / Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń
A Stasiak
Turyzm/Tourism 23, p. 59-67, s. 65-74, 2013
59*2013
Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych
J Grabowski, M Milewska, A Stasiak
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w łodzi, 2007
492007
Współczesna przestrzeń turystyczna
A Stasiak
M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki …, 2011
462011
Gastronomia jako produkt turystyczny
A Stasiak
Turystyka i Hotelarstwo 11, 103-132, 2007
402007
Turystyka literacka i filmowa
A Stasiak
K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki …, 2009
342009
Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce
A Stasiak
Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, 119-150, 2015
30*2015
Szlaki turystyczne – zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny?
A Stasiak
Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna (pr. zb. pod red. P. Kuleczki), 2007
302007
Produkt turystyczny – miejsce
A Stasiak, B Włodarczyk
Turyzm 13, 55-80, 2003
302003
Escape rooms - a new offer in the recreation sector in Poland / Escape rooms - nowa oferta sektora rekreacji w Polsce
A Stasiak
Turyzm/Tourism 26, p. 31-48, s. 33-49, 2016
26*2016
Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń
A Stasiak
Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy …, 2015
222015
Przestrzeń sepulkralna w turystyce
A Stasiak, S Tanaś
Turystyka i Hotelarstwo 8, 9-42, 2005
212005
Miejsca spotkań kultury i turystyki
A Stasiak, B Włodarczyk
B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka …, 2013
202013
O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku
A Stasiak
Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie?, pod red. A. Stasiaka, 2007
202007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20