Obserwuj
Krzysztof Kopeć
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Gdynia w Unii Europejskiej. Konkurencyjność gospodarki
M Tarkowski, T Palmowski, K Kopeć, JA Wendt
Wydawnictwo Bernardinum, 2016
142016
Jak zaprojektować i wdrożyć system monitoringu jakości usług publicznych i jakości życia? Podręcznik wdrażania
M Czerwińska, J Gajdasz, A Hildebrandt, K Kopeć, B Kupc-Muszyńska, ...
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2014
142014
Koncepcje kształtowania systemu transportowego współczesnych metropolii
K Kopeć
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki 19, 101-112, 2012
142012
Funkcjonowanie rynku usług logistycznych w Polsce
K Kopeć
Університетські наукові записки 3, 306-311, 2007
14*2007
Kształtowanie systemu transportowego miasta w celu osiągania wysokiej jakości życia mieszkańców
K Kopeć
Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 12, 665-669, 2016
112016
Descriptive geometry in the time of COVID-19: preliminary assessment of distance education during pandemic social isolation
A Wojtowicz, B Wojtowicz, K Kopeć
Advances in Engineering Education 8 (4), 1-10, 2020
92020
Przekształcenia transportowe miast służące poprawie jakości życia
K Kopeć
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2019 (22 (2)), 34-49, 2019
92019
Monitoring jakości usług publicznych samorządów szczebla lokalnego narzędziem podnoszenia spójności społecznej
T Michalski, K Kopeć
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 4, 139-150, 2015
92015
Pomorska Kolej Metropolitalna jako element zrównoważonego rozwoju systemu transportowego aglomeracji gdańskiej
K Kopeć
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki/Uniwersytet Szczeciński, 2014
92014
Przeszłość i przyszłość kolei miejskiej w aglomeracji gdańskiej
K Kopeć
Wybrane problemy rozwoju lokalnego w Polsce północnej, 49-64, 2010
82010
Aspekt transportowy w monitoringu jakości usług publicznych na szczeblu lokalnym
K Kopeć
Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 12, 1799-1804, 2016
72016
Pomorska Kolej Metropolitalna jako nowy element kształtowania komunikacji w aglomeracji gdańskiej
K Kopeć
Logistyka, 5205-5212, 2015
72015
Gdynia w Unii Europejskiej. Warunki życia
M Pacuk, R Anisiewicz, J Czochański, K Kopeć, M Połom, T Michalski, ...
Wydawnictwo Bernardinum, 2016
62016
Nowoczesne rozwiązania w kształtowaniu komunikacji na obszarach zurbanizowanych
K Kopeć
Logistyka, 5667-5672, 2014
62014
Monitoring usług publicznych jako narzędzie podnoszenia jakości usług świadczonych przez samorząd terytorialny szczebla lokalnego
T Michalski, K Kopeć
Pieniądze i Więź 63, 149-161, 2014
52014
Port lotniczy w Gdańsku – jego funkcjonowanie i perspektywy rozwoju
K Kopeć
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 10, 357-366, 2004
52004
Specyfika monitoringu aspektu transportowego w monitoringu jakości usług publicznych na szczeblu lokalnym
K Kopeć
Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 6, 1709-1714, 2017
42017
Моніторинг якості публічних послуг органів місцевого самоврядування: польський досвід
Т Михальські, К Копець
Публічне управління: теорія та практика 4, 17-24, 2014
42014
Koncepcje obsługi komunikacyjnej stadionu PGE Arena Gdańsk – ocena krytyczna
K Kopeć
Dostępność i mobilność w przestrzeni, 237-242, 2012
42012
Doświadczenia z wdrażania monitoringu jakości usług publicznych na szczeblu lokalnym (przykład z województwa pomorskiego)
T Michalski, K Kopeć
„Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej 5, 47-59, 2013
32013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20