Obserwuj
Katarzyna Suszyńska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Economic growth and disparities: an empirical analysis for the Central and Eastern European countries
W Kisiała, K Suszyńska
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 12 (4), 613-631, 2017
232017
Ocena zachowań prozdrowotnych dotyczących profilaktyki raka piersi u kobiet w makroregionie lubelskim
K Suszyńska, TB Kulik, A Pacian
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 19 (3), 2013
162013
Tenant participation in social housing stock management
K Suszyńska
Real Estate Management and Valuation 23 (3), 47-53, 2015
142015
Doświadczenia społecznego budownictwa mieszkaniowego w Szwecji i możliwości ich wykorzystania w Polskiej praktyce
K Suszyńska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 2014
102014
Limitations in the diffusion of collaborative housing in Poland: Expectations and beliefs of young generation as potential users
P Lis, Z Rataj, K Suszyńska
Journal of Urban Affairs, 1-18, 2023
52023
Population Access to Hospital Emergency Departments: The Spatial Analysis in Public Health Research
W Kisiała, I Rącka, K Suszyńska
International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (3), 1437, 2022
52022
Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w ujęciu krajowym i lokalnym–studium przypadku
K Suszyńska, A Muczyński
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 1 (333), 2018
52018
Housing situation of young married couples in the light of the local housing market research
L Straczkowski, K Suszynska
Actual Problems of Economics, 209-220, 2012
52012
Implementation Risk Factors of Collaborative Housing in Poland: The Case of ‘Nowe Żerniki’in Wrocław
P Lis, Z Rataj, K Suszyńska
Journal of Risk and Financial Management 15 (3), 101, 2022
42022
The innovative tool for social housing provision and management in Poland–social rental agencies
K Suszyńska
Ekonomicko-manazerske spektrum 11 (2), 90-102, 2017
42017
Interwencjonizm na rynku mieszkaniowym-rozważania na temat tendencji komercjalizacyjnych budownictwa społecznego
K Suszyńska
Studia Oeconomica Posnaniensia 5 (11), 2017
42017
Problemy medyczne, pedagogiczne i społeczne funkcjonowania osób z zaburzeniami odżywiania
E Sobolewska, T Kulik, A Pacian
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 20 (3), 2014
42014
Znaczenie społecznego budownictwa mieszkaniowego w zrównoważonym rozwoju
Z Rataj, K Suszyńska
Progress in Economic Sciences, 2017
32017
Kompleksowe rozwiązania mieszkaniowe dla seniorów odpowiedzią na demograficzne wyzwania przyszłości
K Suszyńska, M Boruta
Świat Nieruchomości-World of real estete journal”, ŚN-WOREJ 100 (2017), 45-49, 2017
32017
New trends in social housing allocation—case study (City of Poznań, Poland)
K Suszyńska, Z Rataj
Urban Development Issues 56 (4), 53-58, 2017
32017
The dynamics of regional inequalities and economic growth in Central and Eastern Europe
W Kisiala, K Suszynska
Institute of Economic Research Working Papers, 2017
32017
My home is no longer my castle. Collaborative housing as an element of sharing economy
K Suszyńska, P Lis, Z Rataj
Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 21 (3), 447-457, 2022
22022
Comprehensive housing solutions for seniors–A response to demographic challenges of the future
K Suszyńska, M Boruta
World of Real Estate Journal (Swiat Nieruchomosci), 45-50, 2017
22017
Ewolucja relacji klient-organizacja mieszkaniowa w świetle zmian paradygmatów zarządzania, na przykładzie szwedzkich organizacji mieszkalnictwa społecznego
K Suszyńska, I Barczak
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 118-130, 2012
22012
Demokratyzacja w zarządzaniu mieszkaniami społecznymi w Polsce w świetle badań rynku lokalnego. Studium przypadku miasta Poznania
K Suszyńska, Z Rataj
Sensus Historiae© 29 (4), 2017
12017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20