Mariusz Hamulczuk
Mariusz Hamulczuk
Zweryfikowany adres z sggw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych
S Figiel, M Hamulczuk, C Klimkowski
IERIGŻ-PIB, 2012
30*2012
Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych
M Hamulczuk, S Gędek, C Klimkowski, S Stańko
IERIGŻ-PIB, 2012
272012
Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020
E Szymańska, M Hamulczuk, M Dziwulski
252012
Cykliczne zmiany na rynku trzody chlewnej w Polsce
M Hamulczuk
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 92 (2), 42-51, 2006
212006
Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie
K Firlej, M Hamulczuk, W Kozłowski, J Kufel, A Piwowar, S Stańko
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2015
172015
Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych
M Hamulczuk, S Grudkowska, K Hertel, C Klimkowski, S Stańko
IERIGŻ-PIB, 2011
172011
Measuring price risk in commodity markets
S Figiel, M Hamulczuk
Olsztyn Economic Journal 5 (2), 380-394, 2010
172010
Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej
M Hamulczuk, C Klimkowski
Problemy Rolnictwa Światowego 11 (4), 2011
152011
Total factor productivity convergence in the EU agriculture
M Hamulczuk
Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy, 34, 2015
142015
Response of the Polish Wheat Prices to the World's Crude Oil Prices
M Hamulczuk, C Klimkowski
Acta oeconomica et informatica 15 (394-2016-24291), 50-56, 2012
132012
Ekonomiczne skutki likwidacji kwot mlecznych w Unii Europejskiej-wyniki symulacji z wykorzystaniem modelu AGMEMOD
M Hamulczuk, S Stanko
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3-7, 2009
132009
Ryzyko kursowe i cen światowych
M Hamulczuk
Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów …, 2009
12*2009
Ceny cukru w Polsce i ich determinanty
M Hamulczuk, P Szajner
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015
11*2015
Prognozowanie cen surowców rolnych-uwarunkowania i metody
M Hamulczuk, S Stańko
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki, 2011
112011
Polityka biopaliwowa a ceny surowców rolnych–wybrane problemy
M Hamulczuk
Roczniki (Annals) 2014 (2), 2014
102014
Powiązania cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim
M Hamulczuk
Problemy rolnictwa światowego 2, 2007
102007
Structural changes in Polish and Hungarian agriculture since EU accession: Lessons learned and implications for the design of future agricultural policies
N Potori, P Chmieliński, B Karwat-Woźniak, S Biró, A Wasilewski, O Tóth, ...
Agrárgazdasági Kutató Intézet, 2014
92014
Prognozowanie w agrobiznesie
S Stańko
Teoria i przykłady zastosowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 166-171, 2013
92013
Kwestie wyrównania dopłat bezpośrednich producentom rolnym w Unii Europejskiej
M Hamulczuk, W Rembisz
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2009
92009
Rynkowe uwarunkowania ryzyka cenowego i dochodowego,[w:] Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych–aspekty poznawcze i aplikacyjne
M Hamulczuk, W Rembisz
M. Hamulczuk i S. Stańko (red.). IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2008
92008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20