Obserwuj
Mariusz Hamulczuk
Mariusz Hamulczuk
SGGW w Warszawie
Zweryfikowany adres z sggw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych
M Hamulczuk, S Gędek, C Klimkowski, S Stańko
IERIGŻ-PIB, 2012
472012
Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych
S Figiel, M Hamulczuk, C Klimkowski
IERIGŻ-PIB, 2012
29*2012
Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020
E Szymańska, M Hamulczuk, M Dziwulski
262012
Searching for market integration: Evidence from Ukrainian and European Union rapeseed markets
M Hamulczuk, O Makarchuk, E Sica
Land Use Policy 87, 104078, 2019
242019
Total factor productivity convergence in the EU agriculture
M Hamulczuk
Proceedings of International Conference Competitiveness of Agro-Food and …, 2015
242015
Cykliczne zmiany na rynku trzody chlewnej w Polsce
M Hamulczuk
Roczniki Nauk Rolniczych, 42-51, 2006
242006
Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej
M Hamulczuk, C Klimkowski
Problemy Rolnictwa Światowego 11 (4), 2011
212011
Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych
M Hamulczuk, S Grudkowska, K Hertel, C Klimkowski, S Stańko
IERIGŻ-PIB, 2011
20*2011
Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie
K Firlej, M Hamulczuk, W Kozłowski, J Kufel, A Piwowar, S Stańko
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2015
192015
Measuring price risk in commodity markets
S Figiel, M Hamulczuk
Olsztyn Economic Journal 5 (2), 380-394, 2010
192010
Prognozowanie cen surowców rolnych-uwarunkowania i metody
M Hamulczuk, S Stańko
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki, 2011
18*2011
Ekonomiczne skutki likwidacji kwot mlecznych w Unii Europejskiej-wyniki symulacji z wykorzystaniem modelu agmemod
M Hamulczuk, S Stanko
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3-7, 2009
182009
Ceny cukru w Polsce i ich determinanty
M Hamulczuk, P Szajner
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015
16*2015
Kwestie wyrównania dopłat bezpośrednich producentom rolnym w Unii Europejskiej
M Hamulczuk, W Rembisz
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2009
152009
Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych
M Hamulczuk, S Stańko
Raport PW, 2008
152008
Powiązania cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim
M Hamulczuk
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 2 (1827-2016 …, 2007
152007
Polityka biopaliwowa a ceny surowców rolnych–wybrane problemy
M Hamulczuk
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16 (2), 2014
132014
Response of the Polish wheat prices to the world's crude oil prices
M Hamulczuk, C Klimkowski
Acta oeconomica et informatica 15 (394-2016-24291), 50-56, 2012
132012
Structural changes in Polish and Hungarian agriculture since EU accession: Lessons learned and implications for the design of future agricultural policies
N Potori, P Chmieliński, B Karwat-Woźniak, S Biró, A Wasilewski, O Tóth, ...
Agrárgazdasági Kutató Intézet, 2014
122014
Powiązania między cenami ropy a cenami pszenicy w Polsce
M Hamulczuk, C Klimkowski
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 98 (3), 176-190, 2011
122011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20