Follow
ryszard herbut
ryszard herbut
Verified email at uwr.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Leksykon politologii
A Antoszewski, R Herbut
Wydawnictwo Atla 2, 35, 2004
2852004
Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych: Acta Universitatis Wratislaviensis
R Herbut
Wydawn. Uniw. Wrocławskiego (Wrocław), 2002
1622002
Systemy polityczne współczesnego świata
A Antoszewski, R Herbut
Arche, 2004
1612004
Systemy polityczne współczesnej Europy
A Antoszewski, R Herbut
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
1112007
Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej
A Antoszewski, R Herbut
Wdawn. Uniwersytetu Wrocawskiego, 1997
531997
Demokracje zachodnioeuropejskie
A Antoszewski, R Herbut
Analiza po, 1997
501997
Demokracje zachodnioeuropejskie: analiza porównawcza
A Antoszewski, R Herbut
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997
481997
Systemy partyjne w Europie Zachodniej–ciągłość i zmiana
R Herbut
Studium porównawcze. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996
251996
Dialog społeczny na poziomie regionalnym: raport z badań
J Sroka
Instytut Spraw Publicznych, 2004
232004
Systemy partyjne
R Herbut
Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, 136-185, 1997
231997
Partie i system partyjny w Polsce: pierwsza faza przejścia ku demokracji
A Antoszewski, R Herbut, W Jednaka
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993
231993
Systemy partyjne krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz wzorce rywalizacji politycznej
R Herbut
Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, 129-67, 1998
191998
Partie i system partyjny w Polsce
A Antoszewski, R Herbut, W Jednaka
Pierwsza faza przejścia ku demokracji, Wrocław, 1993
191993
Polityka w Polsce w latach 90
A Antoszewski, R Herbut
Wybrane problemy. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1998
171998
Partie polityczne i system partyjny
R Herbut
Polityka w Polsce w latach 90, 115-139, 1998
171998
Socjaldemokracja w Europie Zachodniej
A Antoszewski, R Herbut
Studium porównawcze, Wyd. Uniwesrytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1995
171995
Stranickę systém Polska
A Antoszewski, R Herbut, J Sroka
Středoevropské systémy politickęch stran. Česká republika, Maďarsko, Polsko …, 2003
162003
Systemy polityczne demokracji zachodnioeuropejskich: wstęp do Analizy porównawczej
A Antoszewski, R Herbut
151992
System partyjny w Polsce
A Antoszewski, R Herbut, J Sroka
Partie i systemy partyjne Europy Środkowe. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu …, 2003
132003
Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego
R Herbut, W Baluk
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2010
122010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20