Obserwuj
Юрій Опотяк (Yuriy Opotyak, Yurii Opotiak)
Юрій Опотяк (Yuriy Opotyak, Yurii Opotiak)
к.т.н., доцент каф. ІТ, ДУІТЗ
Zweryfikowany adres z onat.edu.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Architecture and models for system-level computer-aided design of the management system of energy efficiency of technological processes at the enterprise
T Teslyuk, I Tsmots, V Teslyuk, M Medykovskyy, Y Opotyak
Conference on Computer Science and Information Technologies, 538-557, 2017
412017
Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання
СО Довгий, ПП Воробієнко, КД Гуляєв
К.:«Азимут-Україна».–2013.–608с, 2013
132013
Дослідження особистісних характеристик персоналу у діяльності підприємств за допомогою програмного комплексу Стимул
ПП Воробієнко, КС Озарко, ЮВ Опотяк
Вісник соціально-економічних досліджень, 161-166, 2012
102012
Применение инструментальных средств для отбора кадров в сфере информационной безопасности на основа программного комплекса «Стимул»
ЕС Озарко, ЮВ Опотяк
Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития.–Харьков …, 2011
82011
Architecture of the management system of energy efficiency of technological processes at the enterprise
T Taras, T Ivan, T Vasyl, M Mykola, O Yurii
2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2017
72017
Подход к оценке эффективности деятельности персонала с учетом личностного фактора
ЕС Озарко, ЮВ Опотяк, ВВ Челомбитько
Бизнес Информ, 271-277, 2014
72014
Воробiєнко ПП Дослiдження особистiсних характеристик персоналу у дiяльностi пiдприємств за допомогою програмного комплексу «Стимул»
ПП Воробi, КС Озарко, ЮВ Опотяк
Вiсник соцiально-економiчних дослiджень., 161, 2012
62012
Selection of hardware features and synthesis of multilevel control system components of energy efficiency of production processes
I Tsmots, T Teslyuk, Y Opotyak
2018 XIV-th International Conference on Perspective Technologies and Methods …, 2018
42018
Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону
Т Теслюк, І Цмоць, Ю Опотяк, В Теслюк
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Комп’ютерні науки …, 2017
42017
Arkhitektura bahatorivnevoi systemy upravlinnia enerhoefektyvnistiu rehionu
IH Tsmots, TV Tesliuk, YV Opotiak, VM Tesliuk
Visnyk NU" Lvivska politekhnika". Seriia: Kompiuterni nauky ta informatsiini …, 2017
32017
Система обеспечения людскими ресурсами инновационных проектов: матеріали 6-ї міжнародної науково-практичної конференції «Технології цифрового мовлення: стратегія провадження …
ЕС Озарко, ЮВ Опотяк
Одеса: Видавництво Одеської національної академії зв’язку ім. ОС Попова, 115-139, 2011
32011
Нейромережеві засоби прогнозування споживання енергоресурсів
ДМ Карпа, ІГ Цмоць, ЮВ Опотяк
Науковий вісник НЛТУ України 28 (5), 140-146, 2018
22018
Architecture of the multilevel energy efficiency management system of the region
IH Tsmots, TV Tesliuk, YV Opotiak, VM Tesliuk
Visnyk NU “Lviv Polytechnic”“Computer Science and Information Technology 864 …, 2017
22017
Architecture of the multilevel control system of energy efficiency of a region
IG Tsmots, TV Teslyuk, YUV Opotiak, VM Teslyuk
Bulletin of Lviv Polytechnic National University “Computer Science and …, 2017
22017
Оцінка інформаційно-комунікаційної взаємодії структурних підрозділів на підприємствах зв’язку
ОМ Височанська, ЮВ Опотяк, ОМ Височанская
Міжнародний гуманітарний університет, 2016
22016
Podhod k otsenke effektivnosti deiatelnosti personala s uchetom lichnostnogo faktora
ES Ozarko, YV Opotiak, VV Chelombitko
Approach to evaluating the effectiveness of personnel with the personal …, 2014
22014
Approach to evaluating the effectiveness of personnel taking into account personal factor
K Ozarko, Y Opotyak, V Chelombitko
Business Inform 4, 271-277, 2014
22014
Дослідження особливостей особистісних характеристик інструментальними засобами
КС Озарко, ЮВ Опотяк, АВ Опарін, ОМ Ємельяненко
Вісник соціально-економічних досліджень, 64-70, 2013
22013
Doslidzhennia yakosti fleksohrafichnykh drukarskykh form z vykorystanniam rozroblenoho prohramno-aparatnoho kompleksu
VZ Maik, TH Dudok, IV Opotiak
Polihrafiia i vydavnycha sprava 4 (60), 108-116, 2012
22012
Doslidzhennya osobystisnykh kharakterystyk personalu u diyal'nosti pidpryyemstv za dopomohoyu prohramnoho kompleksu «Stymul»
PP Vorobiyenko, KS Ozarko, YV Opotyak
Visnyk sotsial'noekonomichnykh doslidzhen N 1, 161-166, 2012
22012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20