Follow
Waldemar Heise
Waldemar Heise
Independent Researcher, Botanist at CEH Bangor
Verified email at uj.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Fungal root endophyte colonization of fern and lycophyte species from the Celaque National Park in Honduras
S Zubek, K Piątek, P Naks, W Heise, M Wayda, P Mleczko
American Fern Journal 100 (2), 126-136, 2010
292010
A three-marker DNA barcoding approach for ecological studies of xerothermic plants and herbivorous insects from central Europe
W Heise, W Babik, D Kubisz, Ł Kajtoch
Botanical journal of the Linnean Society 177 (4), 576-592, 2015
222015
Plant–herbivorous beetle networks: molecular characterization of trophic ecology within a threatened steppic environment
Ł Kajtoch, D Kubisz, W Heise, MA Mazur, W Babik
Molecular Ecology 24 (15), 4023-4038, 2015
162015
Natural hybridization between Gladiolus palustris and G. imbricatus inferred from morphological, molecular and reproductive evidence
M Szczepaniak, R Kamiński, E Kuta, A Słomka, W Heise, E Cieślak
Preslia 88 (1), 2016
92016
Tetraploa aristata Berkeley and Broome (Fungi, Pleosporales), a new taxon to Poland
M Karpinska-Kolaczek, P Kolaczek, W Heise, G Worobiec
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79 (3), 2010
92010
Ferns and Lycophytes of Celaque National Park, Honduras
K Piątek, P Naks, W Heise, M Wayda, O Reyes, G Sandoval
Fern Gazette 19 (1), 11-23, 2012
72012
Murawy kserotermiczne doliny Kanału Bydgoskiego–rozmieszczenie wybranych gatunków rzadkich, zarys historii użytkowania i perspektywy zachowania
W Heise
W: Ciepłolubne murawy w Polsce–stan zachowania i perspektywy ochrony. H …, 2010
72010
Debarya glyptosperma (De Bary) Wittrock 1872 (Zygnemataceae, Chlorophyta) as a possible airborne alga: a contribution to its palaeoeocological interpretation
P Kołaczek, M Karpińska-Kołaczek, E Worobiec, W Heise
Acta Palaeobotanica 52 (1), 2012
52012
Substrate factors determine roadside vegetation structure and species richness: a case study along a meridional gradient in Fennoscandia
M Jaźwa, W Heise, B Klimek
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 97 (4), 554-560, 2016
42016
Aktualizacja listy gatunków roślin objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony
A Kepel, W Heise, P Pawlaczyk, P Urbański, P Górski
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SALAMANDRA, Generalna Dyrekcja Ochrony …, 2012
32012
Występowanie gniewosza plamistego Coronella austriaca w Krakowie
S Bury, B Zając, W Heise, S Banach, A Solecki, A Bury, M Lisicka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (6), 2016
22016
Stan zachowania krytycznie zagrożonego gatunku Gladiolus paluster (Iridaceae) w Polsce–Analiza zmienności genetycznej osobników w uprawie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu …
E Cieślak, M Szczepaniak, R Kamiński, W Heise
Fragm Florist Geobot Pol 21, 49-66, 2014
22014
Lectotypification of× Anthepleurospermum gruetterianum (Asteraceae)
A Pliszko, W Heise
Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales 65 (2), 2016
12016
Typification of the names and taxonomic status of selected vascular plant taxa described by Max Eugen Heinrich Grütter
A Pliszko, W Heise
Phytotaxa 202 (3), 231–232-231–232, 2015
2015
Wpływ struktury krajobrazu i historii użytkowania na florę i roślinność nawapiennych muraw w Krakowie
W Heise
2014
The world suppressed. Verge management as leading factor determining roadside vegetation
M Jaźwa, W Heise, A Stadnicka-Futoma
Zmiany form użytkowania ziemi w procesie urbanizacji krajobrazu: Historia rozwoju i zaniku nawapiennych pastwisk na terenie miasta Krakowa.
W Heise
Problematyka ochrony zbiorowisk łąkowych doliny Noteci i Gąsawki na przykładzie projektu reintrodukcji mieczyka błotnego w Wielkopolsce
W Heise, R Dzięciołowski
FERNS AND LYCOPHYTES OF CELAqUE NATIONAL PARK, HONDURAS
KPP NAKS, W HEISE, M WAyDA, OR CALDERON, G SANDOVAL
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19