Obserwuj
Krzysztof Szwarc
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarzadzanie projektami w ujęciu systemowym
P Zaskórski, J Woźniak, K Szwarc, Ł Tomaszewski
Wojskowa Akademia Techniczna, 2015
352015
Intelligent Organization (IO): Towards Contemporary Trends in the Process of Management-Selected Aspects
W Wereda, JO Paliszkiewicz, IT Lopes, J Woźniak, K Szwarc
Radakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2016
192016
Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych determinantą informatycznych technologii zarządzania
P Zaskórski, K Szwarc
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 7 (9), 37-52, 2013
112013
Modelowanie procesów zapewniania bezpieczeństwa i ciągłości działania organizacji administracji publicznej
K Szwarc, P Zaskórski
Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 2017
32017
Identyfikacja zagrożeń dla ciągłości działania organizacji
PZ Krzysztof Szwarc
Studia Bezpieczeństwa Narodowego 3, 215-235, 2012
3*2012
Zapewnianie bezpieczeństwa jako przedmiot zarządzania
K SZWARC
Studia Bezpieczeństwa Narodowego 10, 131-145, 2016
22016
Współzależność jako wyzwanie w aspekcie ochrony infrastruktury krytycznej
K Szwarc
Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian, 147-160, 2016
22016
Bezpieczeństwo informacyjne determinantą ciągłości działania
ŁT Piotr Zaskórski, Krzysztof Szwarc
Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. 7, 183-204, 2014
2*2014
Continuity of essential services as an emerging challenge for societal resilience
M Wiśniewski, K Szwarc, W Skomra
IEEE Access, 2023
12023
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i ciągłością usług kluczowych państw
M Kisilowski, W Skomra, J Smagowicz, M Wiśniewski, K Szwarc
Politechnika Warszawska, 2021
12021
Bezpieczeństwo informacji w organizacji typu "podmiot publiczny"
K Szwarc
Studia Bezpieczeństwa Narodowego 8, 126-144, 2015
12015
Uwarunkowania ciągłości działania systemu zarządzania kryzysowego
K Szwarc
Studia Bezpieczeństwa Narodowego 5, 199-213, 2014
12014
Ewaluacja procesów w przedsiębiorstwie w aspekcie strategii reengineeringu
KS Piotr Zaskórski
Nowoczesne Systemy Zarządzania 7, 2012
12012
Six Sigma Concept As A Comprehensive Take On Quality
PZ Krzysztof Szwarc
Nowoczesne Systemy Zarządzania 6, 2011
12011
Analysis of the quality of crisis management plans in selected EU countries in the context on COVID-19 pandemic
M Wiśniewski, K Szwarc
Information, Security and Society in the COVID-19 Pandemic, 248-268, 2023
2023
Mitigating the risk of disruptions caused by the SARS-COV-2 pandemic by schools
K Szwarc, M Wiśniewski
Organizational Management and the COVID-19 Crisis, 110-126, 2022
2022
Mitigation the risk of disruptions caused by the SARS-COV-2 pandemic by schools
K Szwarc, M Wiśniewski
Routledge, 2022
2022
Ewaluacja rosyjskiego oddziaływania na Łotwie
K Szwarc
Studia Bezpieczeństwa Narodowego 10, 2020
2020
Modeling of the continuity of crisis management systems and the assessment of suitability at the local level
K Szwarc
Faculty of Cybernetics, 2019
2019
Rola systemu zarządzania kryzysowego w zapewnianiu ciągłości funkcjonowania państwa
PZ Krzysztof Szwarc
Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. 2, 192, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20