Sylwia Stegenta-D±browska
Sylwia Stegenta-D±browska
Assistant Professor
Verified email at upwr.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Waste to carbon: Biocoal from elephant dung as new cooking fuel
P Stępień, K ¦wiechowski, M Hnat, S Kugler, S Stegenta-D±browska, ...
Energies 12 (22), 4344, 2019
92019
The influence of perforation of foil reactors on greenhouse gas emission rates during aerobic biostabilization of the undersize fraction of municipal wastes
S Stegenta, M Dębowski, P Bukowski, PF Randerson, A Białowiec
Journal of environmental management 207, 355-365, 2018
82018
Oxytree Pruned Biomass Torrefaction: Process Kinetics
K ¦wiechowski, S Stegenta-D±browska, M Liszewski, P B±belewski, ...
Materials 12 (20), 3334, 2019
62019
The spatial and temporal distribution of process gases within the biowaste compost
S Stegenta, K Sobieraj, G Pilarski, JA Koziel, A Białowiec
Data 4 (1), 37, 2019
52019
Analysis of the spatial and temporal distribution of process gases within municipal biowaste compost
S Stegenta, K Sobieraj, G Pilarski, JA Koziel, A Białowiec
Sustainability 11 (8), 2340, 2019
42019
Dobór modelu i wyznaczanie parametrów kinetycznych aktywno¶ci oddechowej odpadów w trakcie procesu tlenowej biostabilizacji frakcji podsitowej odpadów komunalnych
S Stegenta, B Kałdun, A Białowiec
Rocznik Ochrony ¦rodowiska 18, 800-814, 2016
32016
Technological regime composting of sewage sludge with bio-waste in turning piles. Balance of heavy metals, macro-and micronutrients
A Bialowiec, G Pilarski, K Sobieraj, A Medynska-Juraszek, ...
Przemysl Chemiczny 98 (9), 1388-1391, 2019
22019
The Biotic and abiotic carbon monoxide formation during aerobic co-digestion of dairy cattle manure with green waste and sawdust
S Stegenta-D±browska, G Drabczyński, K Sobieraj, JA Koziel, ...
Frontiers in bioengineering and biotechnology 7, 283, 2019
12019
The Fluctuation of Process Gasses Especially of Carbon Monoxide during Aerobic Biostabilization of an Organic Fraction of Municipal Solid Waste under Different Technological …
S Stegenta-D±browska, J Rogosz, P Bukowski, M Dębowski, ...
Data 5 (2), 40, 2020
2020
Waste to Energy: Solid Fuel Production from Biogas Plant Digestate and Sewage Sludge by Torrefaction-Process Kinetics, Fuel Properties, and Energy Balance
K ¦wiechowski, M Hnat, P Stępień, S Stegenta-D±browska, S Kugler, ...
Energies 13 (12), 3161, 2020
2020
Reżim technologiczny kompostowania osadów ¶ciekowych z bioodpadami w pryzmach przerzucanych: bilans metali ciężkich oraz makro-i mikroskładników
A Białowiec, G Pilarski, K Sobieraj, A Medyńska-Juraszek, ...
Przemysł Chemiczny 98, 2019
2019
Emission of Biogas from Sewage Sludge in Psychrophilic Conditions
G Pilarski, M Kyncl, S Stegenta, G Piechota
Waste and Biomass Valorization, 1-14, 2019
2019
Aktywno¶ć biologiczna ustabilizowanej drobnej frakcji odpadów komunalnych podczas ich długotrwałej ekspozycji na warunki atmosferyczne
S Stegenta, B Kałdun, K Sobieraj, A Białowiec
Ochrona ¦rodowiska 39 (4), 2017
2017
The use of respiration activity method for predicting easily biodegradable fractions in organic waste
K Sobieraj, S Stegenta, A Bialowiec
Przemysl Chemiczny 96 (8), 1726-1729, 2017
2017
Wykorzystanie pomiaru aktywno¶ci oddechowej do wyznaczania zawarto¶ci łatwo biodegradowalnej materii organicznej w odpadach
K Sobieraj, S Stegenta, A Białowiec
Przemysł Chemiczny 96, 2017
2017
Biological Activity of Stabilized Municipal Waste Fine Fraction under Long-lasting Exposure to Atmospheric Conditions
S Stegenta, B Kaldun, K Sobieraj, A Bialowiec
OCHRONA SRODOWISKA 39 (4), 31-40, 2017
2017
Ocena efektywno¶ci biosuszenia i biostabilizacji odpadów komunalnych w reaktorach z membranami półprzepuszczalnymi
S Stegenta, D Wi¶niewski, A Godzwa, B Jakubowski, A Białowiec
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 338--340, 2016
2016
Model Selection and Estimation of Kinetic Parameters of Oxygen Consumption During Biostabilization of Under-size Fraction of Municipal Solid Waste
S Stegenta, B Kaldun, A Bialowiec
ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 18, 800-814, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18