Obserwuj
Joanna Bartnicka
Joanna Bartnicka
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Zweryfikowany adres z polsl.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Knowledge-based ergonomic assessment of working conditions in surgical ward–A case study
J Bartnicka
Safety Science 71, 178-188, 2015
502015
Advantages and disadvantages of 1-incision, 2-incision, 3-incision, and 4-incision laparoscopic cholecystectomy: a workflow comparison study
J Bartnicka, AA Zietkiewicz, GJ Kowalski
Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques 26 (4), 313-318, 2016
92016
An ergonomics study on wrist posture when using laparoscopic tools in four techniques in minimally invasive surgery
J Bartnicka, AA Zietkiewicz, GJ Kowalski
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 24 (3), 438-449, 2018
82018
Ergonomic analysis of surgeries with the use of wireless body postures measurement system
J Bartnicka, A Ziętkiewicz, G Kowalski
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji [Innovations in manufacturing …, 2015
82015
5S system as a manner for improving working conditions and safety of work in a production company
P Kabiesz, J Bartnicka
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering 2 (1), 496-507, 2019
72019
Evaluation of the Effectiveness of Employers and H&S Services in Relation to the COVID-19 System in Polish Manufacturing Companies
J Bartnicka, P Kabiesz, D Palka, P Gajewska, EU Islam, D Szymanek
International Journal of Environmental Research and Public Health 18 (17), 9302, 2021
62021
Zastosowanie technologii RFID w zarządzaniu zasobami w placówkach opieki zdrowotnej
J Bartnicka, M Smolorz
W:(red.) R. Knosala: Komputerowo zintegrowane zarządzanie 1, 2018
62018
The role of virtual reality and biomechanical technologies in stroke rehabilitation
J Bartnicka, C Herrera, R Michnik, EE Pavan, P Vercesi, E Varela-Donoso, ...
Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences …, 2019
52019
Doskonalenie e-usług publicznych z uwzględnieniem potrzeb osób o różnych typach niepełnosprawności
J Bartnicka, K Mleczko
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 23-35, 2013
52013
Developing the Cognitive Abilities of Elderly People with the Use of IT Technologies: Presentation of the Project Assumptions and Description of the Research Concept
J Kaźmierczak, J Bartnicka, G Borgosz, B Ikem, J Jurasik, P Kręt, ...
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering 3 (1), 505-516, 2020
42020
Standardization of human activities as the component of a workflow efficiency model–a research experiment from a meat producing plant
J Bartnicka, P Kabiesz, J Kaźmierczak
Production Engineering Archives 26 (2), 73-77, 2020
42020
Ergonomic and workflow study of sausage production process in the context of manual transport tasks
P Kabiesz, J Bartnicka
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering 1 (1), 695-701, 2018
42018
Analysis of selected ergonomic problems of using surgical laparoscopic tools
J Bartnicka, A Ziętkiewicz, G Kowalski
Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe …, 2013
42013
Doskonalenie procesów pracy w organizacji szpitalnej
J Bartnicka
Wydawnictwo Politechnki Śląskiej, 2020
32020
Experimental summer school-lessons from Ceepus Summer School in Gliwice, Poland: interdisciplinary approach in shaping sustainable public space
M Adamiak, J Bartnicka, T Bradecki, M Górski, M Stępień, ...
INTED2018 Proceedings, 4331-4340, 2018
32018
Znaczenie ergonomii w działalności przedsiębiorstw–przekrojowe studium literatury
J Bartnicka, P Kabiesz
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji 2, 397-408, 2018
32018
Uwagi na temat wybranych problemów oceny oddziaływań społecznych innowacyjnych produktów i technologii („Technology Assessment”)
J Kaźmierczak, J Bartnicka, A Janik, A Loska, A Pradela, A Wieczorek, ...
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 110--124, 2015
32015
Evaluation of working conditions, work postures, musculoskeletal disorders and low back pain among sugar production workers
M Hassani, R Hesampour, J Bartnicka, N Monjezi, SM Ezbarami
Work, 1-17, 2021
22021
E-learning methods in the knowledge transfer between surgical tools manufacturers and hospital. A case study from laparoscopy
J Bartnicka
Advances in Science, Technology, Higher Education and Society in the …, 2020
22020
Educational needs in neurological rehabilitation–“Brain4Train” survey outcomes from European countries
J Bartnicka, C Herrera, R Portilla, A Zietkiewicz, K Mleczko, E Pavan, ...
Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences …, 2019
22019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20