Alicja Korzeniecka-Bondar
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej
M Dudzikowa, K Knasiecka-Falbierska
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013
792013
From smart teaching to smart learning in the fast-changing digital world
K Borawska-Kalbarczyk, B Tołwińska, A Korzeniecka-Bondar
Didactics of smart pedagogy, 23-39, 2019
182019
Lepsze to niż zamulanie w domu? Krótka rzecz o wyćwiczeniu ucznia w kulturze pozoru
A Korzeniecka - Bondar
Sprawcy i/lub ofiary dzialan pozornych w edukacji szkolnej, Dudzikowa Maria …, 2013
7*2013
Codzienny czas w szkole: fenomenograficzne studium doĹ› wiadczeĹ „nauczycieli
A Korzeniecka-Bondar
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2018
52018
Naukowa wspólnota uczących się: XXX-lecie Letniej Szkoły Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN: praca zespołowa
E Bochno, A Korzeniecka-Bondar
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016
42016
Temporalne reżimy podtrzymujące codzienność szkolną nauczycieli gimnazjum
A Korzeniecka-Bondar
Przegląd Badań Edukacyjnych 1 (22), 2016
42016
Temporalne porządkowanie codzienności szkolnej w gimnazjum–perspektywa nauczycieli
A Korzeniecka-Bondar
Forum Oświatowe 27 (2 (54)), 103–114-103–114, 2015
42015
O potrzebie ustanowienia sieci współdziałania pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym nauczycielek (analiza przy użyciu kategorii czasu)
A Korzeniecka-Bondar
Chowanna, 171-177, 2013
42013
Oni wiedzą o co chodzi…, czyli o dopasowywaniu jako narzędziu temporalnego porządkowania codzienności szkolnej
A Korzeniecka-Bondar
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2012
42012
Czas na pozór…
A Korzeniecka-Bondar
Studia Pedagogiczne, 2011
42011
Młodzi badacze o swoim doświadczeniu związanym z doskonaleniem warsztatu naukowego i pisarskiego (panel dyskusyjny)
M Dudzikowa, E Bochno, PP Grzybowski, A Kola, A Korzeniecka-Bondar, ...
Przegląd Badań Edukacyjnych, UMK Toruń, 2013
22013
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jako człowiek budujący: warunki i możliwości jego kształcenia w uniwersytecie
A Korzeniecka-Bondar
Trans Humana, 2006
22006
O trudnościach w pisaniu–uwagi na marginesie lektury tekstów przesłanych do redakcji „Parezji”
A Korzeniecka-Bondar
Parezja. Forum Młodych Pedagogów Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 8 (2 …, 2017
12017
Konsumpcjonizm edukacji/w edukacji
A Korzeniecka-Bondar
Parezja. Forum Młodych Pedagogów Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 5 (1 …, 2016
12016
O potrzebie odwagi i wysiłku w byciu nieposłusznym mainstreamowym przemianom w edukacji
A Korzeniecka-Bondar
Parezja. Forum Młodych Pedagogów Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 3 (1 …, 2015
12015
Mity związane z transmisją kultury dokonywaną przez nauczyciela
A Korzeniecka-Bondar
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2003
12003
Wymiary profesjonalizmu nauczycieli
A Szplit, A Korzeniecka-Bondar
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk …, 2020
2020
Droga w dół, droga w górę–patologiczne i terapeutyczne przestrzenie współczesności
K Makocka-Wojsiat, A Korzeniecka-Bondar
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk …, 2019
2019
CHAPTER EIGHT BENEFITS OF TIME MANAGEMENT SKILLS, TEAMWORK SKILLS AND PERSONAL INFORMATION MANAGEMENT PERCEIVED BY STUDENTS FROM THE POLISH-BELARUSIAN
A KORZENIECKA-BONDAR, K BORAWSKA-KALBARCZYK
Innovations, Technologies and Research in Education, 91, 2018
2018
BADANIE CODZIENNEGO CZASU SZKOLNEGO NAUCZYCIELI–NAMYSŁ NAD WŁASNĄ PRAKTYKĄ BADAŃ FENOMENOGRAFICZNYCH
A Korzeniecka-Bondar
Rocznik Pedagogiczny 41, 213-225, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20