Krzysztof Piasecki
Title
Cited by
Cited by
Year
Probability of fuzzy events defined as denumerable additivity measure
K Piasecki
Fuzzy sets and systems 17 (3), 271-284, 1985
1171985
Behavioural Present Value
K Piasecki
SSRN Electronic Journal, 2011
422011
Basis of financial arithmetic from the viewpoint of the utility theory
K Piasecki
Operations Research and Decisions 22 (3), 37-53, 2012
352012
Behavioural present value defined as fuzzy number - a new approach
K Piasecki, J Siwek
Folia Oeconomica Stetinensia 15, 27-41, 2015
292015
On imprecise investment recommendations
K Piasecki
Studies in Logic Grammar and Rhetoric 37, 2014
282014
Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej
K Piasecki
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
262005
On the Bayes formula for fuzzy probability measure
K Piasecki
Fuzzy Sets and Systems 18 (1), 183-185, 1986
25*1986
Decyzje i wiarygodne prognozy
K Piasecki
Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne/Akademia …, 1990
241990
Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego
K Piasecki, E Tomasik
edu-libri, 2013
232013
Effectiveness of securities with fuzzy probabilistic return
K Piasecki
Operations Research and Decisions, 65-78, 2011
222011
Modele matematyki finansowej
K Piasecki
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
222007
New concept of separated fuzzy subsets
K Piasecki
Proc. Polish Symposium on Interval and Fuzzy Mathematics, Poznaň 1983, 1983
211983
Rozmyte zbiory probabilistyczne jako narzędzie finansów behawioralnych
K Piasecki
172011
Revision of the Kosiński’s theory of ordered fuzzy numbers
K Piasecki
Axioms 7 (1), 16, 2018
162018
Fuzzy probability spaces defined by means of the fuzzy relation ‘Less Than’
K Piasecki
Fuzzy sets and Systems 19 (3), 273-289, 1986
151986
Matematyka wspomagająca zarządzanie
J Abtowa, E Ignasiak, K Piasecki, T Różański, Z Świtalski
Akademia, 1994
14*1994
Fuzzy partitions of sets
K Piasecki
BUSEFAL 25, 52-60, 1986
141986
Intuitionistic assessment of behavioural present value
K Piasecki
Folia Oeconomica Stetinensia 13, 49-62, 2013
132013
On fuzzy P-measures
K Piasecki
First Winter School on Measure Theory , Liptovsky Jan, 108-112, 1988
131988
THE EXPECTED DISCOUNT FACTOR DETERMINED FOR PRESENT VALUE GIVEN AS ORDERED FUZZY NUMBER
A Łyczkowska-Hanćkowiak, K Piasecki
122018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20