Obserwuj
Robert Cacko
Robert Cacko
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Technik Wytwarzania, ZOPiO
Zweryfikowany adres z wip.pw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Review of different material separation criteria in numerical modeling of the self-piercing riveting process—SPR
R Cacko
Archives of Civil and Mechanical Engineering 8 (2), 21-30, 2008
442008
Initial optimization of self-piercing riveting process by means of FEM
R Cacko, P Czyżewski, A Kocańda
Steel Grips 2, 307-310, 2004
292004
Roughness of metal surface after finishing using ceramic brush tools
T Salacinski, T Chmielewski, M Winiarski, R Cacko, R Świercz
Advances in Materials Science 18 (1), 20, 2018
212018
Some aspects of die deformation in net-shape cold forging
A Kocanda
Proc. 5th ICTP, 367-370, 1996
151996
Analysis of the influence of a rivet yield stress distribution on the micro-SPR joint—initial approach
W Presz, R Cacko
Archives of civil and mechanical engineering 10 (4), 69-75, 2010
142010
Verification of numerical modeling of the SPR joint by experimental stack-up
R Cacko, P Czyżewski
Proc. Of Computer Methods in Materials Science 7 (1), 124-130, 2007
142007
Ultrasonic assisted microforming
W Presz, R Cacko
Conference Proceedings of the 26th International Conference on Metallurgy …, 2017
122017
Determination of material distribution in heading process of small bimetallic bar
W Presz, R Cacko
AIP Conference Proceedings 1960 (1), 050014, 2018
82018
Application of complex micro-die for extrusion of micro-rivets for micro-joining
W Presz, R Cacko
Conference Proceedings of the 26th International Conference on Metallurgy …, 2017
82017
Numeryczne modelowanie kszta∏ towania i obciàania po∏ àczeƒ nitowanych bezotworowo
R CACKO, P CZYEWSKI
Przeglàd Mechaniczny, 50-53, 2005
82005
Bimetallic micro-punches for micro-blanking processes
W Presz, R Cacko
Archives of Metallurgy and Materials, 2018
72018
Influence of Micro‐Rivet Manufacturing Process on Quality of Micro‐Joint
W Presz, R Cacko
AIP Conference Proceedings 1353 (1), 541-546, 2011
72011
Investigations of new wax-based model materials simulating metal working process
K Świątkowski, R Cacko
Journal of materials processing technology 72 (2), 267-271, 1997
61997
New approach of friction AlN ceramics metallization with the initial FEM verification
R Cacko, T Chmielewski, M Hudycz, D Golański
Archives of Civil and Mechanical Engineering 20 (3), 1-11, 2020
42020
Złożone mikrowyciskanie - miniaturyzacja i łączenie zabiegów w procesach obróbki plastycznej
W Presz, R Cacko
Przegląd Mechaniczny 2014 (4), 32-38, 2014
42014
Badanie wybranych własności blach elektrotechnicznych
P Czyżewski, A Kochański, R Cacko, T Maciołek
Przegląd Elektrotechniczny 93 (2097), 92-96, 2007
42007
Analiza numeryczna procesu bezotworowego nitowania-SPR
R Cacko, P Czyżewski
Mat. Konf. FIMM, 175-181, 2003
42003
Analysis of quality of the micro-clinched joint - initial approach
W Presz, R Cacko
3rd International Lower Silesia - Saxony Conference - Advanced Metal Forming …, 2012
22012
Analiza wpływu modyfikacji kształtu matrycy i nitu na proces nitowania bezotworowego SPR
R Cacko, P Czyżewski
Przegląd Mechaniczny, 41-44, 2007
22007
Opracowanie metody modelowania procesu nitowania bezotworowego – SPR
R Cacko, P Czyżewski
KomPlasTech2005 - Informatyka w Technologii Metali, 73-81, 2005
22005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20