Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała
Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała
dr psychologii Uniwesrytet SWPS
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Emocje – Aleksytymia – Poznanie
T Maruszewski, E Ścigała
Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1998
1241998
Wyobrażenia jako pierwsza forma reprezentacji kreowanej przez jednostkę.
E Zdankiewicz-Ścigała, T Maruszewski
W: J. Strelau (red.),Psychologia. Podręcznik akademicki 2, 183-204, 2000
20*2000
Poznawcza reprezentacja emocji
T Maruszewski, E Ścigała
Przegląd Psychologiczny 38, 245 – 278, 1995
191995
Trauma. Proces i diagnoza. Mechanizmy psychoneurofizjologiczne
E Zdankiewicz-Ścigała, M Przybylska
Instytut Psychologii PAN, Warszawa, 2002
162002
Trauma.Proces i diagnoza. Mechanizmy psychoneurofizjologiczne
E Zdankiewicz-Ścigała, M Przybylska
Wydaw. Instytutu Psychologii PAN, 2002
162002
Nadzieja podstawowa jako moderator procesu adaptacji po traumie
E Zdankiewicz-Ścigała
WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, 2009
122009
Nasze wyprane mózgi łowców
T Maruszewski, E Ścigała
Charaktery 7, 12-18, 1999
121999
Aleksytmia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk potraumatycznych
E Zdankiewicz-Ścigała
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017
92017
Manipulacja przekazem. Analiza wybranych konsekwencji w funkcjonowaniu społecznym jednostki
E Zdankiewicz-Ścigała
W: Zdankiewicz – Ścigała, E., Maruszewski, T. (red.). Wokół …, 2003
9*2003
Procesy spostrzegania
A Falkowski, E Ścigała, T Maruszewski
PWN, 1997
91997
Aleksytymia, procesy emocjonalne a kodowanie informacji
T Maruszewski, E Ścigała
Kolokwia Psychologiczne 6, 97 – 123, 1997
41997
Poznawcze uwarunkowania choroby wieńcowej i zawału serca
E Ścigała
Wydawnictwo Naukowe UAM, 1992
41992
Relationship Between Attachment Style in Adulthood, Alexithymia, and Dissociation in Alcohol Use Disorder Inpatients. Mediational Model
E Zdankiewicz-Ścigała, DK Ścigała
Frontiers in psychology 9, 2018
32018
Trauma, temperament, alexithymia, and dissociation among persons addicted to alcohol: Mediation model of dependencies
E Zdankiewicz-Ścigała, DK Ścigała
Frontiers in psychology 9, 2018
32018
Trauma – zaburzenia pourazowe – aleksytymia
E Zdankiewicz-Ścigała, T Maruszewski
W: M. Fajkowska- Stanik, M. Marszał – Wiśniewska, G. Sędek, (red …, 2006
3*2006
Jednostka w obliczu traumy. Analiza wybranych mechanizmów radzenia sobie z doświadczeniem traumatycznym
E Zdankiewicz-Ścigała
Kolokwia Psychologiczne, 12, 192-204, 2004
32004
Metody do pomiaru aleksytymii – teoria i praktyka
T Maruszewki, E Ścigała
Przegląd Psychologiczny 40, 385 – 419, 1997
2*1997
O naturze i rozwoju reprezentacji emocji
T Maruszewski, E Ścigała
Przegląd Psychologiczny 40, 81 – 108, 1997
21997
Early childhood trauma, alexithymia, dissociation and the power of the body self
E Zdankiewicz-Ścigała, E Odachowska, B Tworek
Psychiatria i Psychologia Kliniczna 18 (3), 2018
12018
Kodowanie i przechowywanie zdarzeń traumatycznych
E Zdankiewicz-Ścigała, T Maruszewski
Kolokwia Psychologiczne 7, 109 – 134, 1999
1*1999
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20