Obserwuj
Martyna Kusak
Martyna Kusak
Adam Mickiewicz University (Adjunct Professor) & Ghent University (post-doc collaborator)
Zweryfikowany adres z amu.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Mutual admissibility of evidence and the European investigation order: aspirations lost in reality
M Kusak
Era Forum 19 (3), 391-400, 2019
252019
Mutual admissibility of evidence in criminal matters in the EU (IRCP-series, vol. 53): A study of telephone tapping and house search
M Kusak
Maklu, 2017
202017
Polski proces karny
P Wiliński, S Stachowiak, A Gerecka-Żołyńska, B Janusz-Pohl, P Karlik, ...
Wolters Kluwer, 2022
132022
Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny
M Kusak
82017
Common EU minimum standards for enhancing mutual admissibility of evidence gathered in criminal matters
M Kusak
European Journal on Criminal Policy and Research 23 (3), 337-352, 2017
72017
Mutual admissibility of evidence in criminal matters in the EU
M Kusak
A Study of Telephone Tapping and House Search. Maklu. Antwerpen-Apeldoorn …, 2016
72016
EUROPEJSKI NAKAZ DOCHODZENIOWY–PRZEŁOM W DZIEDZINIE EUROPEJSKIEGO ŚCIGANIA KARNEGO?
M Kusak
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74 (4), 93-105, 2012
72012
Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw: standardy krajowe i unijne
M Kusak, P Wiliński
Wolters Kluwer, 2020
52020
Ochrona danych osobowych w sprawach karnych. Rekomendacje na tle transpozycji dyrektywy 2016/680/UE
M Kusak
Europejski Przegląd Sądowy 10, 10-19, 2017
32017
Quality of data sets that feed AI and big data applications for law enforcement
M Kusak
ERA Forum 23 (2), 209-219, 2022
22022
Dowody zagraniczne. Gromadzenie i dopuszczalność w polskim procesie karnym. Przewodnik ze wzorami
M Kusak
Wolters Kluwer, 2019
22019
Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie
M Kusak
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2020
12020
The Standards for Protection of Financial Information Gathered Within EU-US Cooperation in Criminal Matters. An Outline of the Existing Legal Framework and New Initiatives in …
M Kusak
SYbIL 235, 242, 2015
12015
Crime’s victim and the procedure of executing the Freezing Order and the European Investigation Order
M Kusak
12014
Unblurring the Fuzzy Line Between Specialty and Data Protection in EU Mutual Legal Assistance After the European Investigation Order
G Vermeulen, M Kusak
European Journal on Criminal Policy and Research, 1-21, 2023
2023
Polski proces karny wyd. 2
A Gerecka-Żołyńska, B Janusz-Pohl, P Karlik, M Kusak, S Stachowiak, ...
Wolters Kluwer, 2022
2022
Current Issues of EU Criminal Law/Ariadna H. Ochnio, Hanna Kuczyńska (eds)
JB Banach-Gutierrez, J Głębocka, B Dudzik, M Kusak, M Marcia, ...
Publishing House of the Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences, 2022
2022
System Prawa Karnego Procesowego. Tom IX. Środki przymusu
P Hofmański, T Grzegorczyk, P Rogoziński, P Wiliński, D Świecki, ...
Wolters Kluwer, 2021
2021
Prosecuting and punishing offenders for several offences in Poland
M Kusak
Prosecuting and punishing multi-offenders in the EU, 169-189, 2021
2021
Obrońca a europejski nakaz dochodzeniowy
K Martyna
Palestra 3, 29-39, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20