Obserwuj
Martyna Kusak
Martyna Kusak
Adam Mickiewicz University (Adjunct Professor) & Ghent University (post-doc collaborator)
Zweryfikowany adres z amu.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Mutual admissibility of evidence and the European investigation order: aspirations lost in reality
M Kusak
Era Forum 19 (3), 391-400, 2019
202019
Mutual admissibility of evidence in criminal matters in the EU (IRCP-series, vol. 53): A study of telephone tapping and house search
M Kusak
Maklu, 2017
172017
EUROPEJSKI NAKAZ DOCHODZENIOWY–PRZEŁOM W DZIEDZINIE EUROPEJSKIEGO ŚCIGANIA KARNEGO?
M Kusak
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74 (4), 93-105, 2012
72012
Mutual admissibility of evidence in criminal matters in the EU
M Kusak
A Study of Telephone Tapping and House Search. Maklu. Antwerpen-Apeldoorn …, 2016
62016
Common EU minimum standards for enhancing mutual admissibility of evidence gathered in criminal matters
M Kusak
European Journal on Criminal Policy and Research 23 (3), 337-352, 2017
52017
Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny
M Kusak
42017
Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw: standardy krajowe i unijne
M Kusak, P Wiliński
Wolters Kluwer, 2020
32020
Ochrona danych osobowych w sprawach karnych. Rekomendacje na tle transpozycji dyrektywy 2016/680/UE
M Kusak
Europejski Przegląd Sądowy 10, 10-19, 2017
32017
Dowody zagraniczne. Gromadzenie i dopuszczalność w polskim procesie karnym. Przewodnik ze wzorami
M Kusak
Wolters Kluwer, 2019
12019
The Standards for Protection of Financial Information Gathered Within EU-US Cooperation in Criminal Matters. An Outline of the Existing Legal Framework and New Initiatives in …
M Kusak
SYbIL 235, 242, 2015
12015
Crime’s victim and the procedure of executing the Freezing Order and the European Investigation Order
M Kusak
12014
System Prawa Karnego Procesowego. Tom IX. Środki przymusu
P Hofmański, T Grzegorczyk, P Rogoziński, P Wiliński, D Świecki, ...
Wolters Kluwer, 2021
2021
Obrońca a europejski nakaz dochodzeniowy
K Martyna
Palestra 3, 29-39, 2019
2019
Minimalne standardy gromadzenia dowodów w sprawach karnych w UE jako sposób wzmacniania ich wzajemnej dopuszczalności
M Kusak
Proces karny w dobie przemian. Przebieg postępowania, red. S. Steinborn, K …, 2018
2018
Ocena rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druk sejmowy nr 2989) pod kątem …
M Kusak
Zeszyty Prawnicze BAS, 108-117, 2018
2018
e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim
K Flaga-Gieruszyńska, A Jarocha, A Kościółek, A Banaszewska, ...
Instytut Logistyki i Magazynowania, 2016
2016
Wzajemna dopuszczalność dowodów w sprawach karnych na terenie UE na przykładzie podsłuchu telefonicznego i przeszukania mieszkania
M Kusak
2016
Proces karny a Konstytucja
K Wieczorek, M Filipczak, H Kleszowski, M Wardas, P Tobiczyk, A Drozd, ...
Kraków: Wydawnictwo Kasper, 2013
2013
Relacje pomiędzy zasadą legalizmu i kontradyktoryjności… w świetle ostatnich nowelizacji kpk
B Janusz-Pohl, M Kusak, P Karlik, A Orfin
ZA § ADA, 335, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–19