Follow
Wojciech Szymkuć
Title
Cited by
Cited by
Year
Fire Performance of Steel Tubular Columns Filled with Normal Strength Concrete
W Szymkuc, A Glema, M Malendowski
5th International Workshop on Performance, Protection, and Strengthening of …, 2015
62015
Towards the simplified modelling of thermal and mechanical response of steel tubular columns exposed to localized fire
N Biskupska, W Szymkuć
12th International Conference “Modern Building Materials, Structures and …, 2016
42016
Fire performance of composite concrete filled tubular columns exposed to localized fire
W Szymkuć, A Glema, M Malendowski
Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary …, 2016
32016
Fire resistance of steel frame structure. Comparison between standard Eurocode design procedure and advanced coupled CFD-FEM simulation
M Malendowski, A Glema, W Szymkuc
Proceedings of 7th European Conference on Steel and Composite Structures, 1-6, 2014
3*2014
Numerical investigation of fire and post-fire performance of CFT columns in an open car park fire
W Szymkuć, A Glema, M Malendowski, A Mielcarek, P Smardz, ...
Proceedings of 10th International Conference on Structures in Fire, Ulster …, 2018
22018
Study on the use of ultra-lightweight cement composite for enhancing fire performance of concrete filled tubular columns
W Szymkuc, P Toklowicz, A Glema, H Craveiro
Proceedings of the 10th International Conference on Structures in Fire, 585-592, 2018
22018
Zwiększanie odporności ogniowej słupów z rur stalowych przez wypełnienie betonem
W Szymkuć, A Glema, M Malendowski
Przegląd Budowlany 89 (5), 28--33, 2018
22018
Wpływ wybranych parametrów na zachowanie i czas odporności ogniowej słupów zespolonych z rur okrągłych wypełnionych betonem
W Szymkuć, A Glema, M Malendowski
Innowacyjność, kreatywność i rozwój: budownictwo a środowisko, Wydawnictwo …, 2015
22015
Performance based coupled CFD-FEM analysis of 3-bay high industrial hall under natural fire
M Malendowski, A Glema, W Szymkuc
Applications of Structural Fire Engineering, 2015
22015
Determination of the series of crucial fire scenarios for the skeletal structures
M Malendowski, A Glema, W Szymkuc
Proceedings of the 8th International Conference on Sructures in Fire …, 2014
22014
Lightweight cementitious composites containing cenospheres and polypropylene fibres after exposure to high temperatures
W Szymkuć, P Tokłowicz
MATEC Web of Conferences 322, 01028, 2020
12020
Fire resistance of steel and reinforced concrete columns exposed to fire on less than four sides
W Szymkuć, A Glema, M Malendowski
BiTP 43 (3), 95-104, 2016
1*2016
Odporność ogniowa słupów zespolonych stalowo-betonowych z rur wypełnionych betonem–dostępne metody obliczeń
W Szymkuć
Przegląd Budowlany 87, 2016
12016
Analiza numeryczna stateczności konstrukcji stalowej podczas pożaru
A Glema, M Malendowski, W Szymkuć
Materiały Budowlane, 103--105, 2014
12014
Heat transfer model for calculation of the temperature field inside thin-walled sections in fire
M Malendowski, W Szymkuć, P Turkowski, A Glema, W Węgrzyński
Thin-Walled Structures 169, 108416, 2021
2021
Comparison of the load-bearing capacity of reinforced concrete columns under fire conditions using the method A, zone method and isotherm 500 method
B Jaszczak, M Kuczma, W Szymkuć
Fire Safety Journal 124, 103396, 2021
2021
Zastosowanie drewna klejonego warstwowo z fornirów LVL w budownictwie
M Chybiński, Ł Polus, W Szymkuć
Przegląd Budowlany 92, 2021
2021
Zdalne nauczanie przedmiotów praktycznych na kierunku budownictwo–problemy i wyzwania
I Klapiszewska, M Ratajczak, M Thomas, W Szymkuć
Przegląd Budowlany 91, 2020
2020
Właściwości lekkich kompozytów cementowych z dodatkiem cenosfery poddanych wpływowi wysokiej temperatury
W Szymkuć, P Tokłowicz
Monografie Technologii Betonu 1, 303-314, 2018
2018
Odporność ogniowa słupów stalowych i żelbetowych nagrzewanych z mniej niż czterech stron
W Szymkuć, A Glema, M Malendowski
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 43 (3), 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20