Dorota Wilkowska-Kołakowska
Dorota Wilkowska-Kołakowska
Faculty of Administration and Social Sciences, Warsaw University of Technology
Verified email at ans.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Wycena nieruchomoĹ› ci: Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majÄ… tkowe
D Wilkowska-KoĹ
LexisNexis, 2010
62010
Udział jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
D Wilkowska-Kołakowska
Studia Prawnoustrojowe, 85-100, 2017
12017
Administracyjnoprawne ograniczenia w realizacji prac przez przedsiębiorstwa geodezyjne
D Wilkowska-Kołakowska
Department of Law and Administration, 2017
2017
Rola sądownictwa dyscyplinarnego w ochronie wartości etycznych na przykładzie zawodu geodety i rzeczoznawcy majątkowego
D Wilkowska-Kołakowska
Department of Law and Administration, 2016
2016
Wpływ systemu europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej (INSPIRE) na procedurę transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
M Zakrzewska, D Wilkowska-Kołakowska
Department of Law and Administration, 2016
2016
Ochrona interesu publicznego w wybranych procedurach z zakresu gospodarowania nieruchomościami i ochrony środowiska poprzez zapewnienie fachowości w ocenie dowodów o …
M Zakrzewska, D Wilkowska-Kołakowska
Department of Law and Administration, 2016
2016
Rola rzeczoznawców majątkowych i geodetów w gospodarowaniu nieruchomościami w gminie
D Wilkowska-Kołakowska
Samorząd Terytorialny, 127-138, 2016
2016
Problematyka zakresu kompetencji samorządu zawodowego geodetów i kartografów
W Wilkowski, D Wilkowska-Kołakowska
Przegląd Geodezyjny 87 (7), 20--25, 2015
2015
Prawne uwarunkowania rezygnacji z instytucji wymiany gruntów w gospodarce nieruchomościami na obszarach wiejskich
D Wilkowska-Kołakowska
Przegląd Geodezyjny 84 (1), 3-6, 2012
2012
Postępowanie w sprawie scalania i podziału nieruchomości oraz scalania i wymiany gruntów–problematyka administracyjno-prawna Proceeding in Case of Land Consolidation and …
D Wilkowska-Kołakowska
Studia KPZK, 2011
2011
ISSUES CONCERNING LEGAL STATUS AF AGRICULTURAL PROPERTY BORDERS
D Wilkowska-Kołakowska
Scientific Council, 223, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11