Katarzyna Ragin-Skorecka
Katarzyna Ragin-Skorecka
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Verified email at put.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Agile enterprise: A human factors perspective
K Ragin‐Skorecka
Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries 26 (1), 5-15, 2016
212016
Corporate identity
K Ragin-Skorecka
Publishing House of Poznan University of Technology, 2010
11*2010
Skuteczność rynkowa organizacji: tożsamość, wizerunek, systemy informatyczne
D Motała, K Ragin-Skorecka, Z Włodarczak
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013
92013
Gry kierownicze
K Ragin-Skorecka, Z Włodarczak
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011
72011
Zarządzanie zakupami
Ł Hadaś, G Klimarczyk, K Ragin-Skorecka
Poradnik. Poznań: Polskie Stowarzyszenie Menedżerów, 2014
52014
Diagnoza tożsamości Wielkopolski
K Ragin-Skorecka
Wyrwicka MK (red.) Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście …, 2010
52010
Foresight przedsiębiorstw: Przygotowanie do przyszłości
MK Wyrwicka, K Ragin-Skorecka
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013
32013
Analiza subregionów w Wielkopolsce w aspekcie wybranych cech tożsamości regionu
K Ragin-Skorecka
Wyrwicka MK (red.), Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających …, 2011
32011
Analiza procesowa jako narzędzie do usprawnienia działalności organizacji
K Ragin-Skorecka, F Nowak
Studia i Prace WNEiZ US 48, 77-88, 2017
22017
Teoria systemów szarych w badaniach nad tożsamością regionu
K Ragin-Skorecka
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 191--201, 2016
22016
Information is the key in optimization of transport processes
K Ragin-Skorecka, F Nowak
Information Systems in Management 5 (2), 227--236, 2016
22016
Foresight jako wkład w tworzenie strategii rozwoju regionu
MK Wyrwicka, K Ragin-Skorecka
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 257--271, 2016
12016
Kształtowanie kapitału społecznego i przedsiębiorczości przez tożsamość organizacji
K Ragin-Skorecka
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 15 (8, cz. 2 Pomiędzy zarządzaniem procesami …, 2014
12014
Social climate as element of company identity in chosen educational organization: results of researches
M Spychała, K Ragin-Skorecka
Foundations of Control and Management Sciences, 91-103, 2008
12008
Marketing wewnętrzny a zadowolenie klienta
K Ragin-Skorecka
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 51-57, 2006
12006
Regulations for diploma theses and diploma exam process for fields of study at the Faculty of Management Engineering at Poznan University of Technology
H Włodarkiewicz-Klimek, A Mazur, K Ragin-Skorecka, M Wyrwicka
2019
Analysis of a selected logistic model online store
K Ragin-Skorecka, S Frankiewicz
Informatyka Ekonomiczna, 74-85, 2019
2019
Congestion in historical city centres–discussion on phenomena and analysis with network thinking methodology and grey sets theory
K Ragin-Skorecka, A Stachowiak, H Wojciechowski, M Fertsch
Informatyka Ekonomiczna, 86-96, 2019
2019
Use of Google’s Ecosystem to Improve Efficiency of Selected Business Processes
K Ragin-Skorecka, F Nowak
Jan Sas, 29, 2019
2019
Analiza różnic kulturowych na przykładzie przedsiębiorstwa międzynarodowego
K Ragin-Skorecka, R Stempińska
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20