Anna Taranenko (Тараненко)
Anna Taranenko (Тараненко)
Poltava State Agrarian Academy
Zweryfikowany adres z pdaa.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Effect of cultivation technology on switchgrass (Panicum virgatum L.) productivity in marginal lands in Ukraine
A Taranenko, M Kulyk, M Galytska, S Taranenko
132019
Microbial biom of different soils and soil-climatic zones of Poltava region
VP Patyka, SV Taranenko, AO Taranenko, AV Kalinichenko
Mikrobiolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 76 (5), 20-25, 2014
102014
Мікробний біом різних ґрунтів і ґрунтово-кліматичних зон Полтавської області
ВП Патика, СВ Тараненко, АО Тараненко, АВ Калініченко
62014
Вибір, обґрунтування та характеристика індикаторів біологічного різноманіття ґрунту
СВ Тараненко
ПДАА, 2013
62013
Effect of winter wheat variety, hydrothermal coefficient (HTC) and thousand kernel weight (TKW) on protein content, grain and protein yield
MI Kulyk, AO Rozhkov, OV Kalinichenko, AO Taranenko, OV Onopriienko
32020
Dynamics of soil organic matter in Panicum virgatum sole crops and intercrops.
A TARANENKO, M KULYK, M GALYTSKA, S TARANENKO, I ROZHKO
Zemdirbyste-Agriculture 108 (3), 2021
2021
НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ АДАПТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ГІДРОСИСТЕМОЮ (НА ПРИКЛАДІ Р. ВОРСКЛИ В МЕЖАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
ПВ Писаренко, МС Самойлік, АО Тараненко, ЮА Цьова, ...
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 124-134, 2021
2021
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
ОЮ Диченко, ОО Ласло, ОВ Бараболя, ЮВ Татарко, ОВ Антоновський, ...
2020
Депонування органічного вуглецю при вирощувані енергетичних культур на малопродуктивних грунтах
МА Галицька, АО Тараненко, МС Самойлік, ОЮ Диченко
2020
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
ОВ Василишина, ГМ Господаренко, ОД Черно, ВВ Любич, ЯС Рябовол, ...
2020
Вплив умов вирощування і різноякісності насіння на врожайність та вміст білка в зерні пшениці озимої
OV Onopriienko, MI Kulyk, AO Taranenko, SV Taranenko
Agrology 3 (3), 164-170, 2020
2020
БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ГРУНТУ АГРОЕКОСИСТЕМ
АО Тараненко, СВ Тараненко
2020
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
ВВ Гангур, ВМ Сахацька, ДМ Шевніков, СВ Маслійов, НО Коржова, ...
2019
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ професорсько-викладацького складу 16–17 травня 2019 р.
ЛМ Березіна, НВ Волкова, ОД Дивнич, ОВ Калініченко, ІГ Миколенко, ...
Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2019
2019
Biodiversity status of soil in conditions of transitional southern soil and climatic zones of Poltava region
AO Taranenko
Feeds and Feed Production, 273-279, 2014
2014
Разнообразие почвенной биоты в условиях почвенно-климатических зон Полтавской области
АО Тараненко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 84 …, 2014
2014
ОЦЕНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЕННОЙ БИОТЫ
ПВ Писаренко, СВ Тараненко, АО Тараненко, ВВ Коваль, СГ Брегеда
2014
Різноманітність ґрунтової біоти в умовах ґрунтово-кліматичних зон Полтавської області
АО Тараненко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2014
2014
TILLAGE ASSESSMENT AND FUNCTIONAL ACTIVITY OF SOIL BIOTA
PV Pisarenko, SV Taranenko, AO Taranenko, VV Koval, SG Bregeda
SCIENCE AND WORLD, 76, 2013
2013
Стан біорізноманітності ґрунту в умовах перехідної південної ґрунтово-кліматичної зони Полтавської області
АО Тараненко
Корми і кормовиробництво, 273-279, 2013
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20