Obserwuj
Michał Młody
Michał Młody
PhD in economics, assistant professor, Poznan University of Economics and Business
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Backshoring in Light of the Concepts of Divestment and De-internationalization: Similarities and Differences
M Młody
Entrepreneurial business and economics review 4 (3), 167-180, 2016
192016
Reindustrialisation of the European Union member states in the context of reshoring
M Młody
International Business and Global Economy 35, 455-467, 2016
122016
Industry 4.0 in Poland: A Systematic Literature Review and Future Research Directions
M Młody, A Weinert
In: Zakrzewska-Bielawska A., Staniec I. (eds) Contemporary Challenges in …, 2020
62020
Principles of reshoring development in luxury goods sector
M Młody, B Stępień
International Journal of Management and Economics 56, 1-19, 2020
52020
Personalizacja produktów a Przemysł 4.0 – ocena słuszności implementacji nowoczesnych technologii w przemyśle produkcyjnym z perspektywy z konsumentów
M Młody
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 3, 62-72, 2018
42018
Reshoring Trend and CEE: An Assessment of Possible Scenarios on the Example of Poland.
M Młody
Management (18544223) 11 (1), 2016
42016
Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012
M Młody
42014
New production patterns and the future of manufacturing relocation trend in the 4.0 era: The perspective of consumers
M Młody
International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics …, 2018
32018
Dylemat make or buy–przesłanki wyboru międzynarodowej strategii produkcyjnej
M Młody
Handel Wewnętrzny, 288-299, 2017
32017
Reshoring: A stage in economic development or a false patriotic tune? The case of the Polish apparel and footwear industry
B Stępień, M Młody
Reshoring of Manufacturing, 203-236, 2017
32017
STRATEGICZNE PRZESŁANKI RESHORINGU W ŚWIETLE PARADYGMATU DLE.
M Młody
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
32016
Istota i motywy podejmowania przez przedsiębiorstwa strategii reshoringu
M Młody
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 40, 209-223, 2015
32015
The importance of technological anxiety for the digital transformation of industrial processing companies in Poland
M Młody, A Weinert
Contemporary organisation and management. Challenges and trends, 15-34, 2020
22020
Lęk technologiczny jako patologia organizacyjna w dobie czwartej rewolucji przemysłowej
M Młody
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 175, 129-143, 2019
12019
Industry 4.0 in Poland: A Systematic Literature Review and Future Research
M Młody, A Weinert
Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of …, 2019
2019
Przemysł 4.0 – potencjalne korzyści i wyzwania na poziomie mikro, mezo oraz makro w: Kierunki badań innowacyjności
M Młody
Kierunki badań innowacyjności (red. A. Lipińska, P. Klimas), 173-186, 2018
2018
Przesłanki rozwoju reshoringu i nearshoringu w Polsce – punkt widzenia przedsiębiorstw i konsumentów branży odzieżowo-obuwniczej
B Stępień, M Michał
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19, 81-95, 2018
2018
The Make or Buy Dilemma - the Rationale for the Selection of International Production Strategy / Dylemat make or buy – przesłanki wyboru międzynarodowej strategii produkcyjnej
M Młody
Handel Wewnętrzny 1, 288-299, 2017
2017
China's strategic challenges on the road to becoming a global superpower
MW Młody
Horyzonty Polityki 7 (21), 205-225, 2016
2016
Expansion of China in Latin America. Exploring the grounds and nature of investments relations
M Młody
Difin SA, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20