Follow
Krzysztof J. Chmielewski
Krzysztof J. Chmielewski
Department of Marketing, Kozminski University
Verified email at kozminski.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie w kryzysie: koncepcje, badania, propozycje
B Wawrzyniak, K Chmielewski
Państwowe Wydawn. Ekonomiczne, 1984
681984
Breakup in nucleon-deuteron scattering with -isobar excitation
K Chmielewski, A Deltuva, AC Fonseca, S Nemoto, PU Sauer
Physical Review C 67 (1), 014002, 2003
472003
Proactive customer orientation and joint learning capabilities in collaborative machine to machine innovation technology development: the case study of automotive equipment …
A Zadykowicz, KJ Chmielewski, D Siemieniako
Oeconomia Copernicana 11 (3), 531-547, 2020
192020
Village romain et byzantin à Chhîm-Marjiyat: Rapport Préliminaire (1996-2002)
T Waliszewski, RO Tarazi, F Alpi, K Chmielewski, AS Dalix
162002
Motywacja osiągnięciowa i uwarunkowania sukcesu w Polsce
K Skarżyńska, K Chmielewski
Studia psychologiczne 2, 95-117, 1997
161997
Digital image processing system for thermal cameras
T Sosnowski, T Orżanowski, M Kastek, K Chmielewski
Advanced Infrared Technology and Applications AITA 9, 8-12.10, 2007
122007
Construction, parameters, and research results of thermal weapon sight
T Sosnowski, H Madura, G Bieszczad, M Kastek, K Chmielewski
International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging 2011 …, 2011
112011
Statystyka matematyczna
K Chmielewski, S Berczyński
Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem pakietu STATISTICA PL, Wydawnictwo …, 2002
102002
Statystyka matematyczna
S Berczyński, K Chmielewski
Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem pakietu Statistica PL, Wydawnictwo …, 2002
82002
Zasada humanitaryzmu w krajowych i międzynarodowych standardach prawa penitencjarnego Krzysztof
K Chmielewski, M Pająk
Adam Mickiewicz University Law Review, 55-68, 2015
72015
„Programowanie frezowania i nagniatania złożonych powierzchni przestrzennych na centrach frezarskich ze sterowaniem wieloosiowym”
W Kwaczyński, K Chmielewski, D Grochała
Współczesne problemy technologii obróbki przez nagniatanie 3, 179-191, 2011
72011
Multi-vernier time-to-digital converter implemented in a field-programmable gate array
K Chmielewski
Measurement Science and Technology 22 (1), 017001, 2010
72010
The Church of Mar Sarkis and Bakhos in Kaftun and Its Wall Paintings Preliminary Report 2003-2007
K Chmielewski, T Waliszewski
72007
The Church of Saints Sergius and Bacchus in Kaftūn (Northern Lebanon) and Its Wall Paintings: Preliminary Report 2009-2010
T Waliszewski, K Chmielewski, M Immerzeel, N Hélou
Dumbarton Oaks Papers 67, 291-322, 2013
62013
Narzędzia z obrotowymi płytkami skrawającymi–możliwości technologiczne i efekty stosowania
K Chmielewski, J Cieloszyk, M Zasada
Komisja Budowy Maszyn–oddział w Poznaniu, IX publikacja, 85-92, 2006
62006
Electronic system distinguishing signal from background
Z Bielecki, K Chmielewski, H Madura, E Powiada
Patent application 4, 1995
61995
Brand as a Source of Value for Its Buyer and Owner
T Taranko, KJ Chmielewski
Management and Business Administration. Central Europe 22 (4), 133-143, 2014
52014
Polish archaeological research in Ptolemais (Libya) in 2007-2009. Preliminary report
J Żelazowski, M Rekowska-Ruszkowska, Z Kowarska, S Lenarczyk, ...
Światowit 8 (XLIX), fasc. A), 9-30, 2011
52011
New Idea in construction and performance of turning rotary knife
G Wieloch, M OSAJDA, L JAVOREK, M ZASADA, J CIELOSZYK, ...
Annals of Warsaw University of Life Sciences 72, 433-437, 2010
52010
Praca w życiu Polaków: wewnętrzna potrzeba czy konieczność bytowa?,„
K Skarżyńska, K Chmielewski
Studia Psychologiczne 200, 2001
52001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20