Selahattin YAVUZ
Selahattin YAVUZ
Zweryfikowany adres z erzincan.edu.tr - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
İstatiksel Normalizasyon Tekniklerinin Yapay Sinir Ağin Performansina Etkisi
S Yavuz, M Deveci
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 167-187, 2012
622012
İstatiksel Normalizasyon Tekniklerinin Yapay Sinir Ağin Performansina Etkisi
S Yavuz, M Deveci
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 167-187, 2012
622012
Yapay Sinir Ağlari Ve Destek Vektör Makineleri Yöntemleriyle Borsa Endeksi Tahmini
YBETY Yakut, E YAKUT, S Yavuz
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
462014
Hatalari Ardişik Bağimli (Otokorelasyonlu) Olan Regresyon Modellerinin Tahmin Edilmesi
S Yavuz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (3), 123-140, 2009
392009
Hatalari Ardişik Bağimli (Otokorelasyonlu) Olan Regresyon Modellerinin Tahmin Edilmesi
S Yavuz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (3), 123-140, 2009
392009
A GIS-based interval type-2 fuzzy set for public bread factory site selection
SY Muhammet Deveci, Ibrahim Zeki Akyurt
Journal of Enterprise Information Management, 2018
282018
Veri zarflama analizi ile Türkiye’de gıda imalatı yapan firmaların etkinliklerinin ölçülmesi
S Yavuz, Öİ Güneri
242013
Bulanık TOPSIS ve bulanık VIKOR yöntemleriyle alışveriş merkezi kuruluş yeri seçimi ve bir uygulama
S Yavuz, M Deveci
Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, 2014
212014
Altı sigma yaklaşımı ve bir sanayi işletmesinde uygulama
S Yavuz
Yayınlanmamış doktora tezi), Erzurum Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
202006
Kurumsal yönetim endeksi ile şirket hisse senedi getiri ilişkisi: BİST’de bir uygulama
S Yavuz, S YILDIRIM, B Elmas
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2), 73-82, 2015
172015
Öğretmenlerin otomobil tercihlerinde etkili olan faktörlerin analitik hiyerarşi yöntemiyle belirlenmesi
S Yavuz
Dumlupınar Üniversitesi, 2012
132012
Konjoint Analizi İle Sağlık Çalışanlarının Konut Tercihlerinin Belirlenmesi
S Yavuz, F Çemrek
Atatürk Üniversitesi, 2013
112013
Predictıng stock-exchange index using methods of neural networks and support vector machines
E Yakut, B Elmas, S Yavuz
Suleyman Demirel University The Journal Of Faculty Of Economics And …, 2014
92014
Akademisyenlerin internet bankacılığı hakkındaki tutum, düşünce ve davranışları: Erzincan Üniversitesi örneği
O Çınar, S Yavuz, İ Aslan
Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 23, 103-124, 2012
92012
Türkiye turizm talebi: bir çekim modeli uygulaması
S Yavuz, B Kabadayı, N Savaş, AC Doker
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014
82014
Regresyon analizinde doğrusala dönüştürme Yöntemleri ve bir uygulama
S Yavuz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (1), 165-179, 2009
82009
KATILIM BANKACILIĞI TERCİHİNİN, MÜŞTERİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
M Törenek, S Yavuz
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (18), 453-472, 2018
72018
KATILIM BANKACILIĞI TERCİHİNİN, MÜŞTERİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
M Törenek, S Yavuz
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (18), 453-472, 2018
72018
Belediye Çalışanlarının İş Tatmini Üzerine Bir Araştırma: Erzincan Belediyesi Örneği
Z Akman, S Yavuz
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
72018
Sıralı lojistik regresyon analiziyle üniversite öğrencilerinin kent memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi örneği
S Yavuz, M Deveci, T Karabulut, E Şentürk
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1), 95-114, 2014
72014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20