Obserwuj
Євтух Микола Іванович
Євтух Микола Іванович
НУВГП, доцент, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання
Zweryfikowany adres z nuwm.edu.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wpływ zaproponowanej metodyki wychowania fizycznego na stan funkcjonalny studentów
I Grygus, M Jewtuch
Radomska Szkoła Wyższa, 2013
222013
Аналіз стану фізичної підготовленості студентів ВНЗ
МІ Євтух, ІМ Григус
Спортивна наука України 9, 62-67, 2011
182011
Оцінювання функціональних резервних можливостей організму та покращення фізичної працездатності студентів
І Григус, В Старіков, М Євтух
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 51-56, 2016
82016
Покращення функціонального стану студентів за допомогою запропонованої методики оздоровлення
МІ Євтух, ІМ Григус
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2012
82012
Характеристика функціонального стану студентів гуманітарного ВНЗ
М Євтух
Спортивний вісник Придніпров'я, 131-134, 2012
52012
Методы реабилитации недоношенных детей первого года жизни (обзор литературы)
І Григус, М Євтух, Т Кучер
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2017
42017
Підвищення адаптації та покращення можливості відновлення функціонального стану організму студентів на навантаження
І Григус, М Євтух
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2012
42012
Значення рухової активності дітей та підлітків
ІО Сидорук, МІ Євтух, ЛО Зарічанська, АМ Гірак
Rehabilitation and Recreation, 2020
32020
Методика оздоровлення студентів ВНЗ під час професійної підготовки
МІ Євтух
з фіз. виховання і спорту:[спец.] 24.00. 02 “Фізична культура, фізичне …, 2016
22016
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЗА НАЯВНОСТІ ГІПОТОНІЇ THE MAIN ASPECTS OF PHYSICAL THERAPY FOR HYPOTENSION
Н Нестерчук, М Євтух, Т Гамма
Rehabilitation and Recreation, 2019
12019
Технологія фізичної реабілітації недоношених дітей
Н Нестерчук, С Даріуш, М Євтух, І Осіпчук
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2018
12018
Концепція фізичного виховання з урахувнням особливостей підліткового періоду
НЄ Нестерчук, Д Скальскі, МІ Євтух, СВ Рабченюк
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
12018
Організаційно-методичні основи застосування засобів фізичної реабілітації за наявності ожиріння
НЄ Нестерчук, БВ Грицуляк, МІ Євтух
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2017
12017
Зміни показників фізичної підготовки студентів ВНЗ під впливом програми фізичного виховання та оздоровлення
МІ Євтух
Теорія та методика фізичного виховання, 7-11, 2012
12012
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНСУЛЬТУ
ІМ Григус, ВВ Березюк, МІ Євтух
Члени редколегії, 2018
2018
Методи реабілітації недоношених дітей першого року життя (огляд літератури)
ІМ Григус, МІ Євтух, ТВ Кучер
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017
2017
The impact of the proposed methodology of physical education on the functional state of students
I Grygus, M Jewtuch
2013
IMPROVE THE FUNCTIONAL STATUS OF STUDENTS USING THE PROPOSED METHOD RECOVERY
MI Evtukh, IM Grygus
Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i …, 2012
2012
Улучшение функционального состояния студентов с помощью предложенной методики оздоровления
НИ Евтух, ИМ Григус
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2012
2012
Науково-методичні основи використання засобів фізичного виховання для підвищення працездатності і зміцнення здоров'я різних груп населення
О Андрєєва, І Головач, І Хрипко, О Булгаков, М Буренко, Л Галаманжук, ...
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20