Henryk Wnorowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim
J Nazarko, H Wnorowski, J Ejdys, A Kononiuk, A Olszewska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
182011
Małe i średnie przedsiębiorstwa - ich rola w gospodarce oraz czynniki rozwoju
H Wnorowski
Praktyczne problemy przedsiębiorczości / pod red. Henryka Wnorowskiego …, 2000
13*2000
Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej
H Wnorowski
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2011
92011
Międzynarodowe uwarunkowania procesów rozwojowych regionów,[w:] Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski, red
H Wnorowski
C. Sadowska-Snarska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku …, 2002
92002
Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej
J Grabowiecki, H Wnorowski
Optimum 4, 195-197, 2000
9*2000
Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej
H Podedworny, J Grabowiecki, H Wnorowski
Uniwersytet w Białymstoku, 2000
92000
Małe i średnie przedsiębiorstwa–ich rola w gospodarce oraz czynniki rozwoju.[w:] Wnorowski H
H Wnorowski
Letkiewicz A.(red.): Praktyczne problemy przedsiębiorczości, Wyd …, 2001
72001
Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób pracujących po 50. roku życia
C Sadowska-Snarska, M Juchnicka, M Klimczuk-Kochańska, ...
62011
Podatkowa przestępczość transgraniczna w Polsce i próba szacowania jej skali
H Wnorowski, D Ćwikowski
Optimum. Studia Ekonomiczne 3, 2015
42015
Przedsiębiorczość jako element ładu gospodarczego
H Wnorowski
Ład gospodarczy a współczesna ekonomia / red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska …, 2014
4*2014
Wpływ podatków na wzrost gospodarczy i konkurencyjność w ujęciu instytucjonalnym
H Wnorowski
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 239 (4), 47-65, 2010
42010
Współpraca transgraniczna Polski z krajami Bałtyckimi, Białorusią i Rosją--obwód Kaliningradzki: uwarunkowania i perspektywy rozwoju: materiały konferencyjne
W Bieńkowski, J Grabowiecki, H Wnorowski
Wydawn. Uniwersytetu w Białymstoku, 2002
42002
Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją - Obwód Kaliningradzki : uwarunkowania i perspektywy rozwoju : materiały konferencyjne
W Bieńkowski, J Grabowiecki, H Wnorowski
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000
42000
Praktyczne problemy przedsiębiorczości
H Wnorowski, A Letkiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000
42000
Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją - Obwód Kaliningradzki : uwarunkowania i perspektywy rozwoju : materiały konferencyjne
W Bieńkowsk, J Grabowiecki, H Wnorowski
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000
42000
Likwidacja kwot produkcyjnych i jej wpływ na ceny cukru w Polsce
H Wnorowski
Nauki Ekonomiczne, 2018
32018
Assorted methods of making of pricing decisions in an enterprise
H Wnorowski
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 1 (37), 253-261, 2014
32014
Excise tax revenue on spirits in Poland. An attempt for Laffer Curve theory verification
H Wnorowski
Optimum. Studia Ekonomiczne 5, 67-76, 2012
32012
Podatek akcyzowy od wyrobów spirytusowych w Polsce : testowanie krzywej Laffera
H Wnorowski
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010
32010
Diversification of Development Levels and its Causes In the Modern world Economy
H Wnorowski
Optimum. Studia Ekonomiczne 3, 136-144, 2008
32008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20